حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘لامارتین’

رسول خدا (ص) در قاب نگاه اندیشمندان جهان

او تنها در شمار مردان بزرگ تاریخ نیست بلکه رسول آسمان بر زمین است اآن مرد عرب اشتباهات مسیحیت و یهودیت را درک کرد و جاودانی روح را در نهاد آنها کاشت.سزاوار نیست که تنها در شمار مردان بزرگ تاریخ... (ادامه مطلب)