حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘لقب مختار’

لقب اعطایی امیرالمومنین(ع) به مختار

لقب اعطایی امیرالمومنین(ع) به مختار

لقب اعطایی امیرالمومنین(ع) به مختار نام و نسب(۱): نام او مختار ابن ابی عبید بن مسعود بن عمرو بن عوف بن عقده بن قسی بن منبه بن بکر بن هوازن است.(۲) قبیله او: «قسی» «ثقیف» است و قبیله مشهور ثقیف،... (ادامه مطلب)