حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مؤمّل’

القاب امام زمان (عج) / مؤمّل

القاب امام زمان (عج) / مؤمّل

القاب امام زمان (عج) / مؤمّل «مؤمّل» اسم فاعل از باب تفعیل و از ریشه ی ا- م- ل به معنای « مورد آرزو واقع شده» یا « مورد امید» می باشد. مؤمل از القاب اختصاصی امام زمان (عج) می... (ادامه مطلب)

تگ ها :