حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مراد’

مراد از ظهور اصغر واکبر چیست؟

مراد از ظهور اصغر واکبر چیست؟ همان گونه که براى تثبیت وجا افتادن غیبت کبرا، خداوند متعال براى امام زمان علیه السلام غیبت صغرا را مقدّر کرد تا زمینه براى غیبت کبرا فراهم گردد، در مورد ظهور حضرت نیز گفته... (ادامه مطلب)

تگ ها :