حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مسیج دعای ندبه’

پیامک روزهای جمعه و آقا امام زمان عج

پیامک روزهای جمعه و آقا امام زمان عج ما، بی تو، تا دنیاست، دنیایی نداریم چون سنگ خاموشیم و غوغایی نداریم ای سایه سار ظهر گرم بی ترحم جز سایه دستان تو، جایی نداریم . . . ******************************************** تو می... (ادامه مطلب)

پیامک روز جمعه و دعای ندبه

پیامک روز جمعه و دعای ندبه گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است ؟ گفتا تو خود حجابی ور نه رخم عیان است گفتم که از که پرسم جانا نشان رویت ؟ گفتا نشان چه پرسی آن کوی... (ادامه مطلب)

دوبیتی های روز جمعه و امام زمان (عج)

دوبیتی های روز جمعه و امام زمان (عج)   عمری به جز بیهوده گفتن سر نکردیم تقویمها گفتند و ما باور نکردیم دل در تب لبیک تاول زد ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم . . .... (ادامه مطلب)