حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مطیع’

اطاعت پذیری زن از شوهر؟؟؟…

اطاعت پذیری زن از شوهر؟؟؟...

اطاعت پذیری زن از شوهر؟؟؟… در دین مبین اسلام، صفاتی برای زن خوب، شمرده شده است. یکی از صفات مهم ، اطاعت پذیری زن از شوهرش می باشد. البته در جامعه ما این اطاعت پذیری از سوی بعضی از زنان، کم... (ادامه مطلب)