حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘ملاّ حسین کاشفى’

عزادارى امام حسین (ع)درایران ازچه دوره اى آغاز شد و به چه صورت ؟

عزادارى امام حسین (ع)درایران ازچه دوره اى آغاز شد و به چه صورت ؟ آن طورى که بزرگان نوشته اند: روضه خوانى حدود پانصد سال پیش در ایران رواج پیدا کرد جریان از این قرار بود که شخصى به نام... (ادامه مطلب)