حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘ملبس’

لباس طلبگی و شبهات (۵)

لباس طلبگي و شبهات (5)

لباس طلبگی و شبهات (۵)     شبهه دیگری که بیشتر در میان عوام مردم رایج است تا طلاب، شبهه اصالت است. به این معنا که برای لباس مقدس روحانیت، اصل و ریشه تاریخی و یا شرعی لحاظ نشده و... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                     

لباس طلبگی و شبهات (۴)

لباس طلبگي و شبهات (4)

لباس طلبگی و شبهات (۴) اگر پیگیر مقالات ما باشید، می دانید که بحث ما پیرامون شبهاتی است که درباره لباس، مطرح می شود و متاسفانه باعث ملبس نشده عده ای ازطلاب شده به طوری که برخی از آنان تا... (ادامه مطلب)

تگ ها :                     

لباس طلبگی و شبهات (۳)

لباس طلبگی و شبهات (3)

لباس طلبگی و شبهات (۳) اگر شما هم ملبس باشید و زیاد مسافرت کرده باشید، حتما تا کنون مورد تمسخر و بی حرمتی گروهی نادان قرار گرفته‌اید. برخی از طلاب که برای تبلیغ لباس می‌پوشند، یکی از دلائلی که ملبس... (ادامه مطلب)

تگ ها :