حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘ملعون]لعنت’

پنج بدعت از بدعتهایی که معاویه ملعون در دین نهاد…

پنج بدعت از بدعتهایی که معاویه ملعون  در دین نهاد...

بدعت دو خواهر را همزمان به همسرى داشتن‏! ابن منذر، از قول قاسم بن محمد چنین ثبت کرده است: قبیله‏اى از معاویه پرسیدند آیا جایز است انسان دو کنیز را که خواهر یکدیگرند با هم به همسرى داشته باشد؟ گفت:... (ادامه مطلب)

تگ ها :