حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مهدويت’

آنهایی که مهدی نبودند

 آنهایی که مهدی نبودند

آنهایی که مهدی نبودند یکی از مهمترین آسیب ها و چالش هایی که در مبحث انتظار با آن رو به رو هستیم مدعیان دروغینی هستند که گاهی سر بر می آورند و خود را امام زمان(عج)، فرزند، همسر یا یکی... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                                 

چه آثار وفوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است؟

چه آثار وفوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتب است؟ برخى بر این گمان اند که طرح وبررسى موضوع مهدویت در این زمان امرى بى فایده است، زیرا این موضوع مربوط به اینده بشریت است واینده واتفاقات ان... (ادامه مطلب)

تگ ها :