حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مي دانيم’

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟ قریب به اتفاق فقهاء تعداد نجاسات را یازده[۱] و برخی دوازده [۲] مورد اعلام کرده اند، از جمله آنها که همه بالاتفاق آنرا ذکر کرده اند... (ادامه مطلب)

تگ ها :