حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘نام]دفن’

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله!

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله!

آرزوی معاویه: دفن نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله! ابن ابی الحدید به نقل از زبیر بن بکار نوشته است: مطرف بن مغیره بن شعبه روایت کرده است که به همراهی پدرم نزد معاویه رفتیم، پدرم هرگاه از... (ادامه مطلب)

تگ ها :