حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘نام‏هاى’

اسامى و اوصاف قرآن

اسامى و اوصاف قرآن مفسر بزرگ قرن ششم جمال‌الدین ابوالفتوح رازى در مقدمه تفسیر خود ۴۳ نام‏ براى قرآن آورده است.(۱) که بیشتر جنبه وصفى دارد و طبرسى در مجمع البیان‏ به نام‏هاى قرآن، فرقان، کتاب و ذکر اکتفا کرده... (ادامه مطلب)

تگ ها :