حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘نان’

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام فرماید که: با پیغمبر صلى الله علیه واله وسلم گاهى که به حفر خندق مشغول بودیم. اذ جاءت فاطمه ومعها کسیره... (ادامه مطلب)

تگ ها :