حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘نجس’

منکر حجاب نجس و کافر است + سند

منكر حجاب نجس و کافر است + سند

منکر حجاب نجس و کافر است + سند آیت الله حاج سید محمد خوانساری نیز در پاسخ به سوالی این چنان قاطعانه فتوا می دهد: حضرت مستطاب حجه الاسلام آیه الله فی الانام آقای حاج سید محمد تقی خونساری دامت... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                     

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟

چرا بهائیت را نجس می دانیم و فرق بین ما و آنها در چیست؟ قریب به اتفاق فقهاء تعداد نجاسات را یازده[۱] و برخی دوازده [۲] مورد اعلام کرده اند، از جمله آنها که همه بالاتفاق آنرا ذکر کرده اند... (ادامه مطلب)

تگ ها :