حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘نفوذ شیطان’

شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح : نفوذ شیطان در برخی و نشان دادن راه فلسفه به آنان

شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح : نفوذ شیطان در برخی و نشان دادن راه فلسفه به آنان شیخ عباس قمی در سفینه البحار جلد هفتم ذیل حرف ((صاد)) می گوید: (( در تلبیس ابلیس است که : ابلیس بر افرادی... (ادامه مطلب)