حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘هانتينگتون’

دیدگاه هانتینگتون راجع به پایان تاریخ چیست؟

دیدگاه هانتینگتون راجع به پایان تاریخ چیست؟ ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز غربى در رابطه با پایان تاریخ مى گوید: الف. تقابل ودرگیرى عمده بین ملّت ها وگروه ها در اینده، فرهنگ ها وتمدن هاى مختلف است نه ایدئولوژى واقتصاد. ب.... (ادامه مطلب)

تگ ها :