حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘هستند’

و حوزه هایی که همیشه تعطیل هستند

و حوزه هایی که همیشه تعطیل هستند این آینده نزدیکى است که با آن روبرو خواهیم شد. تا چند وقتِ دیگر، احتمالاً هیچ روزِ درسى حوزه، برقرار نخواهد بود. اگر نگاهى به تقویمِ درسى حوزه داشته باشیم و بدانیم که... (ادامه مطلب)

تگ ها :