حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘همه چیز’

همه چیز، هدیه به تو!

همه چیز، هدیه به تو!

همه چیز، هدیه به تو ! سوز می آمد. هوا سرد بود. کنار زدن پتو و رها کردن بخاری برایش آسان به نظر نمی آمد. بلند شد و نمازش را خواند، نگاهی به ساعت انداخت و بند کفش ورزشی اش... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                             

همه چیز درباره باربی؟! (۵)

همه چیز درباره باربی؟! (5)

همه چیز درباره باربی؟! (۵) نقش های مختلف باربی در ۴۰ سال گذشته   تمسخر عملیات استشهادی مسلمانان بوسیله عروسک باربی       ملاک زیبایی زن امروز و نگاهی به آمار جهانی تغذیه Related posts: همه چیز درباره باربی؟!... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                                             

همه چیز درباره باربی؟! (۴)

همه چیز درباره باربی؟! (4)

همه چیز درباره باربی؟! (۴)   جذابیت های باربی کودکانه نیست ورود فرهنگ غربی به داخل خانه های مسلمانان با عروسک باربی!! تولد عروسک های دارا و سارا، هانی و فولا در رقابت با باربی Related posts: همه چیز درباره... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                                         

همه چیز درباره باربی؟! (۳)

همه چیز درباره باربی؟! (3)

همه چیز درباره باربی؟! (۳)   ساختن اندام این عروسک به شکل یک انسان کامل و سوالات کودکانه؟!     با توجه به اندام و شکل باربی ۸۵ درصد زنان از وضعیت اندام خود ناراضی اند       باربی... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                                                     

همه چیز درباره باربی؟! (۲)

همه چیز درباره باربی؟! (2)

همه چیز درباره باربی؟! (۲)   الگو برداری از لباس نیمه برهنه باربی، آرایش و تن آرایی باربی باعث شد که دختران او را الگوی خود قرار دهند تاثرگذاری باربی در تحولات و مسائل روز انتظار پوشش اسلامی مطلوب از... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                             

همه چیز درباره باربی؟! (۱)

همه چیز درباره باربی؟! (1)

در سال 1959 کمپانی متل امتیاز عروسک لی لی را که برگرفته از شخصیت یک زن خیابای بود را خرید.... (ادامه مطلب)

تگ ها :