حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘هواى نفس’

لباس طلبگی و شبهات (۱)

لباس طلبگی و شبهات (۱) گاهى گفته مى‏شود «روحانى هنگامى که با لباس در میان مردم ظاهر مى‏شود از ابتدا یک امتیاز منفى همراه خود آورده‏است و این لباس مانند یک حجاب و مانع ارتباطى، قدرت نفوذ او را گرفته... (ادامه مطلب)

تگ ها :