حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘کوروش’

شعر آیت‌الله صافی در انتقاد از مکتب ایرانی

شعر آیت‌الله صافی در انتقاد از مکتب ایرانی آیت الله صافی گلپایگانی با سرودن شعر جدیدی از ترویج مکتب ایرانی و کوروش گرایی انتقاد کرد. در شعر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ضمن انتقاد از کوروش گرایی و طرح مباحث... (ادامه مطلب)

تگ ها :