حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘گمشده’

کرامات الرضویه(علیه السلام)

كرامات الرضويه(علیه السلام)

کرامات الرضویه(علیه السلام) اداى قرض خانمى علویه (سیده ) که از اهل زهد و تقوى بود و مواظبت باوقات نمازهاى خود و سایر عبادات داشت و بواسطه تنگدستى و پریشانى دوازده تومان قرض دار شده بود و چون تمکن از... (ادامه مطلب)

تگ ها :