حجاب و اجتناب از نگاه به نامحرم در اديان الهى

حجاب و اجتناب از نگاه به نامحرم در ادیان الهى

حجاب و اجتناب از نگاه به نامحرم در ادیان الهى

آیا نماز و روزه در همه ادیان الهى وجود دارد؟ آیا حجاب و اجتناب از نگاه به نامحرم در همه ادیان الهى وجود دارد؟

پاسخ:

طبق تصریح قرآن کریم، نماز و روزه در همه ادیان الهى وجود داشته است و بر طبق تورات و انجیل و حتى گفته‏هاى باقی‏مانده از زرتشت، حجاب بر زنان واجب بوده و نگاه به نامحرم حرام بوده است. البته حجاب در ادیان الهى گذشته کمى سخت‏تر از حجاب اسلامى بوده است.

براى آگاهى بیشتر ر.ک: حجاب در ادیان الهى، على محمدى آشنانى.
منبع: واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبلیغات اسلامى

نظر دهيد