دانلود كليپ داستانهای نقل شده در سخنرانی های جذاب مرحوم احمد كافی ( بخش اول )

دانلود کلیپ داستانهای نقل شده در سخنرانی های جذاب مرحوم احمد کافی ( بخش اول )

دانلود کلیپ داستانهای نقل شده در سخنرانی های جذاب مرحوم احمد کافی ( بخش اول )

1247946799

دانلود ۳۰ کلیپ از داستان های نقل شده

در سخنرانی های جذاب شیخ احمد کافی

 

با موضوعات :

 

 1. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع امام علی علیه السلام و قضیه فدک
 2. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع قرض الحسنه
 3. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع لقمان غلام و تعریف عرب از او
 4. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع طی الارض میر اسحاق استرآبادی
 5. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع قاضی نور الله شوشتری و نجات شیعیان هند
 6. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع کتاب الغدیر علامه امینی
 7. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع مرد بازاری و پسر مسیحی
 8. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع حاتم طایی
 9. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع شیخ و وزیر ناصبی
 10. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع آیت الله بروجردی و تربت امام حسین علیه السلام
 11. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع حاکم سنی ناصبی سبزواری و مرد شیعه
 12. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع ابراهیم ادهم و کار در باغ انار
 13. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع رضایت مادر و اهمیت آن
 14. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع فطرس
 15. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع بیماری مجنون
 16. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع رضایت مادر
 17. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع احترام پدر
 18. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع پدر بهترین دوست انسان
 19. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع روضه خوانی مرحوم مجلسی برای امام حسین علیه السلام
 20. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع شیخ علی اکبر ترک
 21. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع زن ناراضی به مال حلال
 22. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی در شب ۱۹ رمضان
 23. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع تشکیل دولت علوی بعد از انقراض بنی امیه
 24. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع شیطان و فریب عابد
 25. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع نتیجه عمل
 26. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع سفر مرد یزدی طی ۴۰ شب به مسجد جمکران
 27. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع خوردن مال یتیم در کلام امام صادق علیه السلام
 28. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع عمر
 29. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع اصحاب ۲ قبله
 30. سخنرانی مرحوم شیخ احمد کافی با موضوع قرض الحسنه بی پول تو راست میگی

 

 

نظر دهيد