فرهنگ نامهاى غدير

فرهنگ نامهاى غدیر

فرهنگ نامهاى غدیر

نامها به سهولت در ذهنها جاى مى‏گیرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى‏کنند بهمین دلیل و دلایل دیگر، نامگذارى روزها و یا هفته‏ها یکى از شیوه‏هاى تبلیغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پیدا کردن ارزشها یا ضد ارزشها را در پى دارد.

روز مادر، روز کارگر، روز پاسدار، روز جانباز و روز بهره‏ورى و هفته دولت و … نمونه‏هاى شایسته‏اى از نامگذارى روزها و هفته‏ها در جامعه ما هستند. روز جهانى مستضعفین، روز جهانى قدس، روز آب، روز غذا و … هم روزهایى است که در سطح جهانى مطرح هستند و برخى از آنها به برکت انقلاب اسلامى مطرح شده‏اند اسلام هزار و چهارصد سال پیش، از این شیوه براى القاى اندیشه‏هاى نورانى خود و تثبیت آرمانهاى مقدس الهى، بهره گرفته است.

اسلام علاوه بر اینکه براى برخى از روزها اسمهاى خاصى مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و … برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.

یکى از روزهایى که در اسلام براى تعظیم آن، از شیوه نامگذارى بهره گرفته شده غدیر است ویژگى غدیر این است که نامهاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد نامهاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى‏دارند هر نامى از این نامها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏گشاید چه آنکه اسلام بر برگزیدن نامى براى زمان یا مکان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ها و زوایاى آن توجه کرده است. از این روى شناختن و شناساندن نامهاى روز غدیر یک ضرورت است. با این کار تصویرى روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را مى‏شناساند.

شایسته است نامهاى غدیر را با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنى و روحى تازه ببخشیم.

آنچه در زیر مى‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است که از روایات برگرفته‏ایم :

۱ ـ بزرگترین عید خدا؛ (عیدالله الاکبر) (۱)

۲ ـ روز گشایش؛ (یوم وقوع الفرج) (۲)

۳ ـ روز خشنودى پروردگار؛ (یوم مرضاه الرحمن) (۳)

۴ ـ روز زبونى شیطان؛ (یوم مرغمه الشیطان) (۴)

۵ ـ روز مشعل فروزان دین؛ (یوم منار الدین) (۵)

۶ ـ روز بپا خاستن؛ (یوم القیام) (۶)

۷ ـ روز شادمانى؛ (یوم السرور) (۷)

۸ ـ روز لبخند؛ (یوم التبسم) (۸)

۹ ـ روز راهنمایى؛ (یوم الارشاد) (۹)

۱۰ ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ (یوم رفع الدرج) (۱۰)

۱۱ ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ (یوم وضوح الحجج) (۱۱)

۱۲ ـ روز آزمایش بندگان؛ (یوم محنه العباد) (۱۲)

۱۳ ـ روز راندن شیطان؛ (یوم دحر الشیطان) (۱۳)

۱۴ ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ (یوم الایضاح) (۱۴)

۱۵ ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ (یوم البیان عن حقایق الایمان) (۱۵)

۱۶ ـ روز ولایت؛ (یوم الولایه) (۱۶)

۱۷ ـ روز کرامت؛ (یوم الکرامه) (۱۷)

۱۸ ـ روز کمال دین؛ (یوم کمال الدین) (۱۸)

۱۹ ـ روز جداسازى حق از باطل؛ (یوم الفصل) (۱۹)

۲۰ ـ روز برهان؛ (یوم البرهان) (۲۰)

۲۱ ـ روز منصوب شدن امیر مؤمنان؛ (یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) (۲۱)

۲۲ ـ روز گواهى و گواهان؛ (یوم الشاهد و المشهود) (۲۲)

۲۳ ـ روز پیمان؛ (یوم العهد المعهود) (۲۳)

۲۴ ـ روز میثاق؛ (یوم المیثاق المأخوذ) (۲۴)

۲۵ ـ روز آراستن؛ (یوم الزینه) (۲۵)

۲۶ ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ (یوم قبول اعمال الشیعه) (۲۶)

۲۷ ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ (یوم الدلیل على الرواد) (۲۷)

۲۸ ـ روز امن و امان؛ (یوم الامن المأمون) (۲۸)

۲۹ ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ (یوم ابلاء السرائر) (۲۹)

۳۰ ـ عید اهل بیت(ع)؛ (عید اهل البیت(ع) (۳۰)

۳۱ ـ عید شیعیان؛ (عید الشیعه) (۳۱)

۳۲ ـ روز عبادت؛ (یوم العباده) (۳۲)

۳۳ ـ روز اتمام نعمت؛ (یوم تمام النعمه) (۳۳)

۳۴ ـ روز اظهار گوهر مصون؛ (یوم اظهار المصون من المکنون) (۳۴)

۳۵ ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ (یوم ابلاء خفایا الصدور) (۳۵)

۳۶ ـ روز تصریح به برگزیدگان؛ (یوم النصوص على اهل الخصوص) (۳۶)

۳۷ ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ (یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)) (۳۷)

۳۸ ـ روز نماز؛ (یوم الصلاه) (۳۸)

۳۹ ـ روز شکرگذارى؛ (یوم الشکر) (۳۹)

۴۰ ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ (یوم الدوح) (۴۰)

۴۱ ـ روز غدیر؛ (یوم الغدیر) (۴۱)

۴۲ ـ روز روزه‏دارى؛ (یوم الصیام) (۴۲)

۴۳ ـ روز اطعام؛ (یوم اطعام الطعام) (۴۳)

۴۴ ـ روز جشن؛ (یوم العید) (۴۴)

۴۵ ـ روز عالم بالا؛ (یوم الملأ الاعلى) (۴۵)

۴۶ ـ روز کامل کردن دین؛ (یوم اکمال الدین) (۴۶)

۴۷ ـ روز شادابى؛ (یوم الفرح) (۴۷)

۴۸ ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ (یوم الافصاح عن المقام الصراح) (۴۸)

۴۹ ـ یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود روز افشاى پیوند میان کفر و نفاق. (۴۹)

۵۰ ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ (یوم الجمع المسؤول) (۵۰)

پى‏نوشتها:

۱ـ امام رضا(ع) مى‏فرماید: و هو عید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۶

۲ـ امام على (ع): هذا یوم فیه وقع الفرج (این، روزى است که گشایش در آن مى‏رسد)، مصباح المتهجد، ص‏ .۷۰۰

۳ـ امام صادق(ع): و فیه مرضاه الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۳

۴ـ امام رضا(ع): انه یوم مرغمه الشیطان (روز غدیر، روز اندوه شیطان است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۳

۵ـ امام صادق(ع): یوم منار الدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامى‏تر است.

۶ـ امام صادق(ع): ذلک یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۳

۷ـ امام صادق(ع): انه یوم السرور (روز غدیر، روز شادمانى است) الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۶

۸ـ امام رضا(ع): و هو یوم التبسم (روز غدیر، روز لبخند است) المراقبات، .۲۵۷

۹ـ امام على(ع): هذا یوم الارشاد (این، روز راهنمایى کردن است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۰ـ امام على(ع): هذا یوم فیه … رفعت الدرج (این روزى است که منزلت شایستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۱ـ امام على(ع): هذا یوم … فیه … وضحت الحجج (این روزى است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت.

۱۲ـ امام على(ع): هذا یوم محنه العباد (این روز آزمایش بندگان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۳ـ امام على(ع): و هو … یوم دحر الشیطان (روز غدیر روز راندن شیطان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۴ـ امام على(ع): و هو یوم الایضاح (روز غدیر، روز آشکار کردن حقیقت است) #مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۵ـ امام على(ع): و هو … یوم البیان عن حقایق الایمان (روز غدیر روز بیان کردن حقایق ایمان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۶ـ امام رضا(ع) در حدیثى مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏کند، المراقبات، ص .۲۵۷

۱۷ـ امام صادق(ع): در هنگام ملاقات با برادر ایمانى خود بگو: الحمدالله الذى اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص .۲۵۷

۱۸ـ امام على(ع) و هو … یوم کمال الدین (غدیر، روز کمال دین است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۱۹ـ امام على(ع): هذا یوم الفصل الذى کنتم توعدون (این روز جداسازى است که به آن وعده داده شده‏اید) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۲۰ـ امام على(ع): و هو … یوم البرهان (روز غدیر، روز برهان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۲۱ـ امام صادق(ع): الیوم الذى نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین(ع)… (روزى که پیامبر (ص) در آن امیر مؤمنان را منصوب کرد) الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۵

۲۲ـ امام على(ع): و هو … یوم الشاهد و المشهود (غدیر، روز گواهى و گواهان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰ امام صادق(ع): نام غدیر در زمین روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۲۳۱

۲۳ـ امام على(ع): و هو … یوم العهد المعهود (غدیر، روز وعده و پیمان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰ امام صادق(ع): نام غدیر در آسمانها روز پیمان بستن است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۱

۲۴ـ امام صادق(ع): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۱

۲۵ـ امام رضا(ع): روز غدیر، روز زینت است. المراقبات، ص .۲۵۷

۲۶ـ امام رضا(ع): یوم تقبل اعمال الشیعه (غدیر روزى است که اعمال شیعه در آن قبول مى‏شود) المراقبات، ص .۲۵۷

۲۷ـ امام على(ع): هذا … یوم الدلیل على الرواد (این، روز رهنمونى به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۲۸ـ امام على(ع): هذا یوم الامن المأمون (این، روز امن و امان است) مصباح‏المتهجد، ص .۷۰۰

۲۹ـ امام على(ع): هذا یوم ابلاء السرائر (این، روز آشکار کردن امور پنهان است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۳۰ـ امام صادق(ع): جعله عیدا لنا (خداوند این روز رابراى ما اهل بیت(ع) عید قرار داد) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۰۰

۳۱ـ امام صادق(ع): جعله عیدا … لموالینا و شیعتنا (خداوند این روز را براى دوست داران و شیعیان، عید قرار داد) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۰۰

۳۲ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز عبادت است. الغدیر، ج ۱ ، ص .۲۸۵

۳۳ـ امام صادق(ع): انه الیوم الذى… تمت فیه النعمه (روز غدیر، نعمت در آن، تمام شد) الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۵

۳۴ـ امام على(ع): هذا یوم اظهار المصون من المکنون (این، روز اظهار گوهر مصون از راز پنهان داشته است)، مصباح المجتهد، ص .۷۰۰

۳۵ـ امام على(ع): هذا یوم ابدى خفایا الصدور و مضمرات الامور (این، روزى است که مقاصد و نیت‏هاى نهان را برملا کرد) مصباح المتهجد، ص ۳۶۷۰۰ـ امام على(ع): هذا یوم النصوص على اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است). همان.

۳۷ـ امام صادق(ع):هو الیوم الذى جعله لمحمد(ص) و آله(ع) (روز غدیر، روزى است که خداوند آن را براى محمد و آل او قرار داد) المراقبات، ص .۲۵۷

۳۸ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز نماز است. الغدیر، ج ۱ ص .۲۸۵

۳۹ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز شکرگزاراى است. الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۵

۴۰ـ امام على(ع): و انزل على نبیه فى یوم الدرج ما بین له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰ مقصود ازدرج ، درختان پر شاخ و برگى است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان(ع) را ابلاغ فرمود.

۴۱ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است.

۴۲ـ امام صادق(ع): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه‏دارى است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۳

۴۳ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۳

۴۴ـ امام صادق(ع): انه یوم عید (روز غدیر، روز عید و جشن است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص .۲۹۸

۴۵ـ امام على(ع): هذا یوم الملأ الاعلى … (این روز عالم بالا است…) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۴۶ـ امام رضا(ع): هو الیوم الذى اکمل الله فیه الدین…(این، روزى است که خداوند دین را در آن، کامل کرد…) المراقبات، ص .۲۵۷

۴۷ـ امام صادق(ع): انه یوم فرح (غدیر، روز شادابى است) الغدیر، ج ۱، ص .۲۸۶

۴۸ـ امام على(ع): و هو … یوم الایضاح عن المقام الصراح (روز غدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۴۹ـ امام على(ع): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص .۷۰۰

۵۰ـ امام صادق(ع): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحار الانوار، ج ۹۸، ص .۳۲۰

مأخذ: مجله کوثر شماره ۲

زهرا حبیبیان

نظر دهيد