سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (8) / عراق-2

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (8) / عراق-2 همان طور که در مقاله قبل گفته شد، عراق یکی از سرزمین هایی است که نام آن در احادیثی که در آنها از حوادث آخرالزمان و واقعه ی شریف ظهور سخن گفته شده، آمده است. در روایتی امام صادق(ع) زمان قیام …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (7) / عراق

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (7) / عراق شاید این موضوع ذهن شما را هم درگیر کرده باشد، که چرا هر وقت در تلویزیون و رادیو اخباری از کشور عراق به گوشمان می خورد، خبر، از درگیری و ناآرامی و کشمکش حکایت دارد. بهتر است بدانید، یکی از سرزمین …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (6) / فلسطین

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (6) /  فلسطین در این مقاله ما به بررسی وضعیت آخرین منطقه از مناطق کور خمس یعنی فلسطین می پردازیم. بخش عمده روایات آخرالزمانی «فلسطین»، به آخرین مرحله جنبش سفیانی ( شکست وی و فتح قدس) می پردازند. ما نیز مطالب را با تاکید …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (5) / قِنّسرین

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (5) /  قِنّسرین یکی دیگر از شهرهای کور خمس «قنسرین» است که در منطقه شام قرار دارد و گفته شده که در کوهستان اطراف آن قبر صالح پیغمبر(ع) قرار دارد و در آن جای پای شتر (ناقه صالح) نیز موجود است و البته این …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (4) / حلب

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (4) / حلب حلب شهری است از بلاد کهن شامات که امروزه در شمال سوریه واقع شده است. حلب به معنای «شیر» خوراکی است. گفته شده حضرت ابراهیم علیه‌السلام در آنجا شیر گوسفندان خود را می‌دوشید و به فقیران می‌داد. این شهر توسط ابوعبیدة …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (3) / دمشق

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (3) / دمشق وقتی برای آگاهی از اوضاع آخرالزمان و حوادث سال های قبل از ظهور کبرای امام عصر(عج) به منابع و احادیث مراجعه می کنیم، علاوه بر حوادث و نشانه ها، به نام مکان هایی بر می خوریم، که در آن روز ها …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (2) / شام

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (2) / شام منطقه شام از دیر باز به عنوان یکی از حوزه های مهم تمدن بشری مطرح بوده است و پیشینه ی تاریخی گسترده ای دارد. در گذشته بلاد شام مناطق مختلفی چون «سوریه»، «لبنان»، «اردن»، «فلسطین» و بخش هایی از «ترکیه» را …

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (1) / اردن

سرزمین های درگیر در واقعه ظهور (1) / اردن وقتی برای آگاهی از اوضاع آخرالزمان و حوادث سال های قبل از ظهور کبرای امام عصر(عج) به منابع و احادیث مراجعه می کنیم، علاوه بر حوادث و نشانه ها، به نام مکان هایی بر می خوریم، که در آن روز ها …