مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای سلامتی امام زمان (عج)

دعای سلامتی امام زمان (عج) دانلود ( دعای سلامتی امام عصر (عج) ) دانلود ( دعای سلامتی امام عصر (عج) به صورت همخواني )

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای سهم اللیل

دعاء سهم اللیل (نیایش حضرت ولی عصر معروف به دعای سهم اللیل) دانلود ( دعاء سهم اللیل (نیایش حضرت ولی عصر معروف به دعای سهم اللیل) )

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

زیارت حضرت صاحب الزمان (عج)

زیارت حضرت صاحب الزمان (عج) دانلود ( زیارت حضرت صاحب الزمان (عج) )

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

زیارت ناحیه مقدسه

زیارت ناحیه مقدسه زیارت ناحیه مقدسه

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای سرداب

دعای سرداب

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

صلوات امام زمان عج

صلوات امام زمان عج

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)
1

دعای ماه رجب از طرف ناحیه مقدسه

دعای ماه رجب از طرف ناحیه مقدسه

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای ندبه

دعای ندبه دعای ندبه با صدای فرهمند دعای ندبه با صدای باسم کربلائی دعای ندبه با صدای کافی

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای غریق

دعای غریق

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)
1

اللهم اصلح عبدک (دعای امام عصراز زبان امام رضا)

اللهم اصلح عبدک (دعای امام عصراز زبان امام رضا) امام رضا (علیه السلام)، برای فرج زودترامام عصر (ارواحنا فداه) و تشکیل دولت کریمه ایشان، دعایی را آورده اند. امام رضا (ع) فرموده است که این دعا را در قنوت نماز در روزهای جمعه بخوانید. بارالها، كار ظهور بنده شايسته و …

مجموعه دعاهای منسوب به امام زمان (عج)

دعای استغاثه به امام عصر (عج)

دعای استغاثه به امام عصر (عج) دعای استغاثه به امام عصر (عج)