اذکار و دعا برای صبح و شب که باید خوانده شود

مجرب ترین استغفار

یکی از پرسش‌های مهم در زمینه استغفار ، این است که : چگونه استغفار کنیم؟ و چه استغفاری مجرب‌تر است ، و ما را در دست یافتن به آثار و برکات استغفار زودتر به مقصد می‌رساند؟ پاسخ این سؤال به صورت پراکنده در الهامات پیامبر و اهل بیت پاکش (علیهم السلام) آمده است ، و با …

اذکار و دعا برای صبح و شب که باید خوانده شود

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد! ۱- در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر «حسبنا الله و نعم …

اذکار و دعا برای صبح و شب که باید خوانده شود

حدیث دوم / اگر می خواهید 100 بنده آزاد کنید !

حدیث دوم / اگر می خواهید 100 بنده آزاد کنید ! ابن بابویه و دیگران بسند های معتبر بسیار از حضرت امام زین العابدین و حضرت صادق علیها السلام روایت کرده اند که هر که در شام صد مرتبه الله اکبر بگوید چنان است که صد بنده آزاد کرده باشد …

اذکار و دعا برای صبح و شب که باید خوانده شود

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند !

حدیث اول / اگر می خواهید گناهی به شما نرسد هر چه قدر شیطان تلاش کند ! ابن بابویه بسند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که هر که پیش از طلوع آفتاب  "قل هوالله احد" و "انا انزلناه " و ایه الکرسی هر کدام را یازده …