کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (56) / نکته های زیبای قرآنی ( 10 نکته از دانشمندان درباره قرآن )

کوتاه و شنیدنی (56) / نکته های زیبای قرآنی ( 10 نکته از دانشمندان درباره قرآن )   1 . گوته، شاعر و نویسنده معروف آلمانی می گوید: سالیان دراز کشیشان از خدا بی خبر، ما را از پی بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه …

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (55) / نکته های زیبای قرآنی ( 12 نکته درباره قصه های قرآنی )

کوتاه و شنیدنی (55) / نکته های زیبای قرآنی ( 12 نکته درباره قصه های قرآنی ) 1 . بنا به تحقیق، 208 قطعه داستانی در قرآنی مجید آمده است که برخی ادامه برخی دیگر می باشند و بعضی از آنها نیز کامل و مستقل می باشند . 2 . …

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (54) / نکته های زیبای قرآنی ( 8 نکته تربیتی )

کوتاه و شنیدنی (54) / نکته های زیبای قرآنی ( 8 نکته تربیتی ) 1 . اگر قصد راهنمایی و تربیت کسی را دارید، در قدم اول از گفتار نرم و با محبت بهره گیرید; حتی اگر مخاطب شما فرعون سرکش یا سران لجوج کفار جاهلی باشند; (طه/44 و شعرا/215) …

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (53) / نکته های زیبای قرآنی ( 10 نکته در خصوص سلامتی )

کوتاه و شنیدنی (53) / نکته های زیبای قرآنی ( 10 نکته در خصوص سلامتی ) 1 . بخورید و بیاشامید ; اما به اندازه کافی و لازم ; زیرا پرخوری و زیاده روی، سلامت شما را به خطر می اندازد; (اعراف/31) . 2 . همه دردها و ناراحتی های …

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (52) / نکته های زیبای قرآنی ( 11 نکته روانشناسی )

کوتاه و شنیدنی (52) / نکته های زیبای قرآنی ( 11 نکته روانشناسی  ) 1 . از دیدگاه قرآن، سه نوع شخصیت اساسی وجود دارد; مؤمن، کافر و منافق ; (آیات 2 تا 20 سوره بقره) . 2 . شخصیت های مؤمن، خود دارای سه درجه شخصیتی می باشند ; …

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (51) /کلیپ ( دریای عجیبی که در قرآن آمده است … )

کوتاه و شنیدنی (51) /کلیپ ( دریای عجیبی که در قرآن آمده است … ) دانلود کنید

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (50) /کلیپ ( طعام دادن پیامبر(ص) به اهل البیت (ع) )

کوتاه و شنیدنی (50) /کلیپ ( طعام دادن پیامبر(ص) به اهل البیت (ع) ) دانلود کنید

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (49) /کلیپ ( احیاء امر اهل بیت (ع) )

کوتاه و شنیدنی (49) /کلیپ ( احیاء امر اهل بیت (ع) ) دانلود کنید

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (48) /کلیپ ( هیچ جا بی خدا نیست )

کوتاه و شنیدنی (48) /کلیپ ( هیچ جا بی خدا نیست ) دانلود کنید

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (47) / کلیپ ( عبادت خدا )

کوتاه و شنیدنی (47) / کلیپ ( عبادت خدا ) دانلود کنید  

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (46) /کلیپ ( داستان زنی که متوجه امام زمانش شد )

کوتاه و شنیدنی (46) /کلیپ ( داستان زنی که متوجه امام زمانش شد )   دانلود کنید

کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی (45) /کلیپ (عاقبت مرد ناصبی در حرم کاظمین )

کوتاه و شنیدنی (45) /کلیپ (عاقبت مرد ناصبی در حرم کاظمین ) دانلود کنید