اثار صلوات ( دستورالعملى براى خواب ديدن رسول خدا )

اثار صلوات ( دستورالعملى براى خواب دیدن رسول خدا )


۱۱۳ – دیدن مقصود در خواب  
از على – علیه السلام – روایت شده است که :
هر کس بخواهد در خوابش به او نماید آن چه خواهد، پیش از خوابیدن شش رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد یکبار، والشمس هفت بار و در رکعت دوم حمد یکبار، و اللیل هفت بار و در رکعت سوم حمد یکبار، والضحى هفت بار و در رکعت چهارم حمد یکبار، الم نشرح هفت بار، و در رکعت پنجم حمد یکبار، والتین هفت بار، و در رکعت ششم حمد یکبار، انا انزلناه هفت بار و وقتى نماز را تمام کرد خدا را ثنا گوید و صلوات بر پیغمبرش فرستد و آن گاه گوید:
اللهم رب محمد و رب ابراهیم و موسى . رب اسحق و یعقوب و رب جبراییل و میکاییل و اسرافیل و عزراییل و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم اءرنى فى منامى اللیله ما اءنت اعلم به منى
اگر در شب یکم تا سوم خواب دید که بهتر وگرنه به هفتم نرسد که به مقصود رسد. (۵۹)
۱۱۴ – برکت صلوات  
مردى به امام جواد – علیه السلام – عرضه داشت :
پدرم مرده و مالى از خود به جاى گذاشته که نمى دانم کجاست ، من عیالمند و از دوستدارن شما هستم .
امام – علیه السلام – به او فرمود: شب پس از نماز عشا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست ، پدرت را در خواب مى بینى ، او محل مال را به تو نشان خواهد داد.
مرد به دستور آن حضرت (ع ) عمل کرد. پدرش را در خواب دید که به او گفت : پسرم ! مال در فلان محل است و به فرزند رسول خدا – صلى الله علیه و آله – بگو که من تو را بر محل مال آگاه نموده ام .
او از خواب بیدار شده ، رفت و مال را از همان محل برداشت ، و آن گاه جریان را به امام جواد – علیه السلام – خبر داد.
امام – علیه السلام – فرمود: سپاس خداى را که تو را گرامى داشت .
۱۱۵ – رویت نبى در خواب  
امام صادق (ع ) فرمودند: هر کس مى خواهد رسول خدا را در خواب ببیند، بعد از نماز عشا، غسل کاملى بکند و چهار رکعت نماز با چهارصد آیه الکرسى بخواند (در هر رکعت بعد از حمد صد بار) و هزار بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد پس در جامه نویى که کسى در آن نخوابیده بخوابد، دست راست را زیر گونه راست بگذارد و صد بار تسبیحات اربعه را بگوید که دنبال آن لا حول و لا قوه الا بالله نباشد و صد بار بگوید: ماشاءالله . (۶۰)
۱۱۶ – برآورده شدن نیاز در خواب  
از مجموع الدعوات تلعکبرى از اهل بیت – علیهم السلام – روایت شده است که :
وقتى مى خواهى در خواب آن چه را که نیاز دارى ببینى و براى تو شرح دهند، سوره حمد – معوذتین – قل هو الله – انا انزلناه و آیه الکرسى را با وضو بر کف دست راستت بنویس و چون خوابیدى بگو: اءهیا شراهیا به من بنما در خوابم چنین و چنان و بگو اللهم صل على محمد و آله سادتى و موالى و اءرنى ذلک بقدرتک انک على کل شى ء قدیر با طهارت در جامه پاک بخواب و سوره والشمس – واللیل – والتین را هر کدام هقت بار بخوان و پس از آن بگو: اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل لى من اءمرى فرجا و مخرجا که در خواب به تو دستور کارت را بدهند، تا هفت شب پیاپى چنین کن ، که یکى در شب یکم یا دوم یا پنجم یا هفتم به خوابت آید و چاره کار تو را به تو گوید. (۶۱)
۱۱۷ – دستورالعملى براى خوب دیدن رسول خدا
در دعوات تلعکبرى آمده است : اگر کسى بخواهد رسول خدا – صلى الله علیه و آله – را در خواب ببیند، بر این عمل مداومت کند
شب هاى جمعه ، پس از نماز مغرب تا وقت نماز عشاء- یعنى پس از غروب شفق – بر آن حضرت – صلى الله علیه و آله – صلوات بفرستد، و با کسى سخن نگوید، و آن گاه دو رکعت نماز به جاى آورده ، در هر رکعت ، پس از حمد سه بار سوره توحید بخواند و سپس دو رکعت دیگر بخواند، در هر رکعت پس از حمد هفت مرتبه سوره توحید و پس از نماز به سجده رود و هفت بار صلوات بفرستد و هفت بار بگوید:
سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر
سپس بنشیند، دست ها را بلند کند و بگوید:
یا حى یا قیوم ، یا ذالجلال و الاکرام ، یا اله الاولین و الاخرین ، یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمها، یا رب یا رب یا رب یا رب یا عظیم الجلال ، یا عظیم الجلال ، یا عظیم الجلال ، یا بدیع الکمال ، یا کریم الفعال ، یا کثیر النوال یا دائم الاءفضال ، یا کریم یا متعال ، یا اول بلا مثال ، یا قیوم به غیر زوال ، یا واحد بلا انتقال ، یا شدید المحال ، یا رازق الخلایق على کل حال ، ارنى وجه حبیبى و حبیبک محمد – صلى الله علیه و آله – فى منامى یا ذالجلال و الاکرام
و آن گاه بر جنب راست خود رو به قبله بخوابد، و پیوسته صلوات بفرستد تا خواب رود که ان شاءالله پیامبر – صلى الله علیه و آله – را در کسى خواب مى بیند.

۵۹-دارالسلام ، ج ۳، ص ۱۴٫
۶۰-دارالسلام ، ج ۳، ص ۳٫
۶۱-دارالسلام ، ج ۳، ص ۱۰٫

نظر دهيد