برخی اثار صلوات ( معنی صلوات و استجابت دعا و با جود بودن خدا…)

برخی اثار صلوات ( معنی صلوات و استجابت دعا و با جود بودن خدا…)

 96 – استجابت دعا
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرمود هر که بگوید:
لا اله الا الله وحده لا شریک له . اللهم صل على محمد و آل محمد.
مرغ سبزى ، از دهان او بیرون بیاید. و دو بال دارد، مکلل به مروارید و یاقوت .
و چون آن دو بال را مى گشاید، به مشرق و مغرب مى رسد و از آن مرغ ، صدایى شنیده مى شود، مثل صداى مگس نحل .
پس حق تعالى به او مى فرماید که : مرا مدح کردى و پیغمبر مرا مدح کردى ، الحال ساکن مشو.
آن مرغ مى گوید که : چگونه ساکن شوم ، و حال آن که تو گوینده لا اله الا الله را نیامرزیدى ؟
خطاب مى رسد: ساکن شو، من او را آمرزیدم .
۹۷ – خدا جواد تر از آن است  
در کتاب جمال الاسبوع (۴۵)، از امام جعفر صادق – علیه السلام – روایت شده است که : وقتى بنده بگوید:
اللهم صل محمد و آله و على اهل بیته .
مستجاب مى شود هر دعایى که بعد آن بکند؛ زیرا که خدا از آن جواد تر است که بعضى را رد نماید، و بعضى را مستجاب گرداند.
۹۸ – شرایط استجابت دعا  
شخصى خدمت امام صادق علیه السلام آمد، و عرض کرد: دو آیه در قرآن است که من هر چه به سراغ آن مى روم آن را نمى یابم (و به محتواى آن نمى رسم .)
حضرت فرمود: کدام آیه ؟
او گفت : آیه اول این سخن خداوند است که فرمود: مرا بخوانید تا دعاى شما را مستجاب کنم ؛ ادعونى استجب لکم و من خدا را مى خوانم اما دعایم مستجاب نمى شود!
امام فرمود: آیا فکر مى کنى خداوند عزوجل در وعده خود تخلف کرده ؟
گفت : نه .
فرمود: پس علت آن چیست ؟
عرض کرد: نمى دانم .
فرمود: اینک به تو خبر مى دهم ، کسى که اطاعت خداوند متعال کند در آن چه امر به دعا کرده و جهت دعا را در آن رعایت کند اجابت خواهد کرد.
عرض کرد: جهت دعا چیست ؟
فرمود: نخست حمد خدا مى کنى و نعمت او را یاد آور مى شوى ، سپس ‍ شکر مى کنى ، بعد درود بر پیامبر – صلى الله علیه و آله – مى فرستى ، سپس ‍ گناهانت را به خاطر مى آورى و اقرار مى کنى و از آنها به خدا پناه مى برى و توبه مى نمایى ، این است جهت دعا!
سپس فرمود: آیه دیگر کدام است ؟
عرض کرد: این آیه که مى فرماید: در راه خدا انفاق کنید تا خدا بهتر از آن در راه خدا انفاق مى کنیم ؛ ولى چیزى که جاى آن را پر کند عاید نمى شود!
امام فرمود: اگر کسى از شما مال حلالى به دست آورد و در راه خدا انفاق کند هیچ درهمى را انفاق نمى کند مگر این که خدا عوضش را به او مى دهد.
۹۹ – باز شدن درهاى آسمان براى دعا کننده  
روزى رسول خدا – صلى الله علیه و آله – به امیر المؤ منین – علیه السلام – فرمود: آیا تو را مژده ندهم ؟
امیر المؤ منین – علیه السلام – فرمود: بفرما پدر و مادرم قربانت ! شما که پیوسته مبشر به خیر و خوبى ها بوده اید.
فرمود: جبرییل تازگى براى من خبر خوشى آورده و آن این است که هر کدام از امت من هنگامى که بر من صلوات مى فرستد، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازد درهاى آسمانى جملگى براى پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد، و فرشتگان هفتاد درود بر وى بفرستند، و این خود محو کننده جرم است ، آن گاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد، و خداوند تعالى فرماید:
لبیک تو را پذیرفتم بنده من خجسته و مسعود باشى ! سپس به فرشتگان گوید: شما هفتاد بار بر وى درود فرستادید و من هفتصد بار؛ لیکن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعاى او و آسمان هفتاد حجاب حایل باشد، و خداوند جل و جلاله فرماید: لا لبیک تو را نپذیرفتم خجسته مباد و مسعود نباشى .
اى فرشتگان من ! دعاى او را به آسمان نبرید تا این که اهل بیت پیغمبرش را نیز در فرستادن درود با پیغمبر ملحق سازد، پس هم چنین دعایش پذیرفته نگردد و به آسمان بالا نرود تا بر اهل بیت پیغمبر – صلى الله علیه و آله – نیز سلام و درود بفرستند. (۴۶)
۱۰۰ – در میان دو صلوات  
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
هر که حاجتى به خدا عزوجل باشد، باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز کند و سپس حاجت خود را بخواهد و باز هم در پایان ، صلوات بر محمد و آلش بفرستد؛ زیرا خداوند عزوجل از آن کریم تر است که دو طرف را بپذیرد و میانه را وا نهد؛ زیرا صلوات بر محمد و آلش از او محجوب نباشد. (۴۷)
۱۰۱ – صلواتى قبل از دعا  
مردى نزد رسول خدا – صلى الله علیه و آله – آمد و عرض کرد: یا رسول الله ! من یک سوم دعاى خود را به تو اختصاص داده ام .
حضرت فرمود: نیک است .
عرض کرد: یا رسول الله ! نیمى از دعاى خود را به شما مخصوص کرده ام ، پیغمبر – صلى الله علیه و آله – فرمود: این بهتر است .
عرض کرد: همه دعاى خود را ویژه شما قرار دادم .
فرمود: در این صورت خداوند مهمات تو را در امور دنیا و آخرت کفایت فرماید.
مردى از امام – علیه السلام – سؤ ال کرد: خداوند شما را خبر دهد چگونه دعاى خود را براى پیغمبر قرار داده است ؟
امام – علیه السلام – فرمود: از خدا هیچ مساءلت نکرده جز این که به صلوات بر محمد و آلش آغاز کرده است ، قبل از خواستن حاجت خویش (۴۸)
۱۰۲ – قبولى دعا  
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
لا یزال الدعاء محجوبا حتى یصلى على محمد و آل محمد. ؛
پیوسته دعا محجوب است تا صلوات فرستاده شود به محمد و آل محمد – صلى الله علیه و آله – (۴۹)
۱۰۳ – بالا رفتن دعا  
امام صادق – علیه السلام – فرمودند:
من دعا و لم یذکر النبى – صلى الله علیه و آله – رفرف الدعاء على راءسه فاذا ذکر النبى – صلى الله علیه و آله – رفع الدعاء ؛
هر که دعایى کند و نام پیغمبر – صلى الله علیه و آله – نبرد، دعایش گرد سرش بچرخد و هر گاه نام پیغمبر – صلى الله علیه و آله – را برد، دعایش ‍ بالا رود. (۵۰)
۱۰۴ – شرط قبولى دعا  
امام على – علیه السلام – فرمودند:
کل دعاء محجوب حتى یصلى على النبى – صلى الله علیه و آله – ؛
هیچ دعایى به آسمان نمى رسد؛ مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (۵۱)
۱۰۵ – صلوات ، دعاى مردم  
امام صادق – علیه السلام – فرمود:
الصلوه من الله رحمه و من الملائکه التزکیه و من الناس دعاء ؛
صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوى فرشتگان پاک کردن و از طرف مردم دعا است . (۵۲)
۱۰۶ – معناى صلوات  
از امام کاظم – علیه السلام – درباره معناى درود خدا و فرشتگان و مؤ منان در آیه :
ان الله و ملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما – صلاه الله رحمه من الله ، و صلاه الملائکه تزکیه منهم له ، و صلاه لمؤ منین دعاء منهم له
خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود مى فرستند. اى کسانى که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبى گردن نهید!
سؤ ال شده ، فرمود:
درود فرستادن خدا نوعى رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشى است از آنان نسبت به رسول خدا و درود مؤ منان دعایى است از آنها براى پیامبر – صلى الله علیه و آله – (۵۳)
۱۰۷ – قرار دادن نام پیامبر (ص ) در دعا  
رسول خدا – صلى الله علیه و آله – فرموده است :
مرا چون قدح شتر سوار نسازید؛ زیرا شتر سوار قدح خود را پر مى کند و هر وقت خواست مى نوشد، مرا در آغاز دعا و میانه دعا و آخر دعاى خود قرار دهید. (۵۴)
۱۰۸ – رفع موانع و حجاب ها  
در روایت آمده است : دعایى نیست جز آن که میان آن و آسمان اجابت ، حجاب و فاصله اى است و آن گاه که ذکر صلوات بر محمد و آل او به میان آید، حجاب ها کنار مى رود و دعا به اجابت مى رسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمى رسد. (۵۵)
۱۰۹ – امام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص )
رجاء بن ابى ضحاک مى گوید:
امام رضا – علیه السلام – دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد و خاندان او شروع مى کرد، و در نماز و غیر آن زیاد صلوات مى فرستاد. (۵۶) (۵۷)
۱۱۰ – در حفظ او بکوشید  
از على – علیه السلام – نقل کردند که : بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید؛ زیرا که خداوند عزوجل ، در وقتى که محمد صلى الله علیه و آله را یاد کنید و او را دعا نمایید و در حفظ او بکوشید، دعاى تان را قبول خواهد فرمود.
۱۱۱ – اجابت دعا  
از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: صلوات فرستادن شما بر من ، اجابت دعاى شما و پاکیزگى اعمال تان مى باشد.
۱۱۲ – هیچ دعایى به آسمان نمى رسد مگر…  
هیچ دعایى به آسمان نمى رسد مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (۵۸)

۴۵-جمال الاسبوع ، ص ۲۴۲٫
۴۶-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص ۳۵۱ – ۳۵۰٫
۴۷-اصول کافى ، ج ۶، ص ۸۹٫
۴۸-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص ۳۴۹٫
۴۹-اصول کافى ، ج ۶، ص ۸۱٫
۵۰-اصول کافى ، ج ۹، ص ۸۱٫
۵۱-میزان الحکمه ، ص ۳۱۶۴، ش ۱۰۷۹۴، ج ۷٫
۵۲-المیزان ، ج ۱، ص ۳۸۹٫
۵۳-میزان الحکمه ، ج ۷، ص ۳۱۶۶، ش ۱۰۸۰۱؛ نور الثقلین ، ۴/۳۰۲/۲۲۱٫
۵۴-اصول کافى ، ج ۶، ص ۸۳٫
۵۵-پرورش روح ، ج ۲، ص ۳۵۰٫
۵۶-عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۹۴، ح ۵٫
۵۷-چهل حدیث سیره رضوى – علیه السلام – ص ۳۱٫
۵۸-ثواب الاعمال ، ص ۳۳۳٫

نظر دهيد