توصيه‌هاي امام رضا (علیه السلام) براي روزهاي پاياني ماه رجب

توصیه‌های امام رضا (علیه السلام) برای روزهای پایانی ماه رجب

توصیه‌های امام رضا (علیه السلام) برای روزهای پایانی

1031_m

 

روایات زیادی از امام رضا علیه السللام درباره اهمیت و ارزش خودسازی در ماه رجب نقل شده است. امام رضا (علیه السلام) در باره اهمیت ماه رجب و فرصتی که خداوند به بندگان داده به نقل از پدران گرامی شان و به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: «رَجَبٌ شَهرُ اللَّهِ الأصَبُّ یَصُبُّ اللَّهُ فِیهِ الرَّحمَهَ عَلى عِبادِهِ.» رجب ماه بارش رحمت الهى است. خداوند در این ماه رحمت خود را بر بندگانش فرو مى ریزد. (۱)

اما آنچه که بیش از همه برای این ماه سفارش شده و مومنان را نسبت به آن مورد تشویق قرار داده روزه گرفتن در ماه رجب است. در همین امام رضا علیه السلام ضمن تأکید بر روزه در این ماه و ثوابهای متعدد آن می‌فرماید: هر کس یک روز در آخر آن روزه بگیرد، خداوند او را از اهل بهشت قرار داده و شفاعت او را در مورد پدر، مادر، پسر، دختر، خواهر، برادر، عمّه، عمو، خاله، دائى، آشنایان و همسایگانش بپذیرد گرچه در میان آنان کسى باشد که سزاوار دوزخ است. (۲)

در بیانی دیگر امام رضا علیه السلام ثواب روزه در ماه رجب را گشوده شدن درهای بهشت معرفی کرده است. عبداللَّه بن صالح هروى از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس روز اوّل ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند از او خشنود گردد؛ روزى که او را دیدار کند. هر کس دو روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند از او راضى باشد روزى که او را دیدار کند و هر کس سه روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند از اوخشنود گردد و او را خشنود سازد و کسانى که با او مرافعه دارند راضى سازد؛ روزى که او را دیدار کند یعنى روز قیامت.

و هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد، چون بمیرد درهاى هفت آسمان براى روح اوگشوده می‌شود تا آن‏که به ملکوت اعلى رسد. هر کس هشت روز از ماه رجب را روزه بگیرد، درهاى هشتگانه بهشت براى او گشوده گردد و هر کس ‏پانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد، هر حاجتى که دارد برآورده شود مگر آنکه ‏درخواست او در گناه یا قطع رحم باشد و هر کس تمام ماه رجب را روزه بگیرد از گناهانش بیرون آید مانند روزى که از مادر متولّد گشته باشد و از آتش دوزخ آزاد و همراه برگزیدگان نیکوکار وارد بهشت شود. (۳)

همچنین امام رضا علیه السلام درباره اهمیت روزه در روز مبعث فرموده است: روزه گرفتن در این روز معادل (ثواب) هفتاد سال روزه دارى است و در حدیثی دیگر فرمودند: من صام یوم الثامن والعشرین من رجب، کان صومه لذلک الیوم کفّارهتسعین سنه. (۴) کسى که روز بیست و هشتم ماه رجب را روزه بگیرد روزه او در آن روز، کفّاره نود سال است.

همچنین امام رضا علیه السلام در باره روزه روز بیست و نهم رجب فرمودند: من صام یوم التاسع والعشرین من رجب، کان صومه ذلک الیوم کفّارهمائه سنه. (۵) کسى که روز بیست و نهم ماه رجب را روزه بگیرد روزه او در آن روز، کفّاره صد سال است.

ودر باره روزه سی ام رجب فرمودند: من صام یوم الثلاثین من رجب غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. (۶)

کسى که روز سى ‏ام ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى ‏آمرزد. (۷)

از این رو فرصتهای باقی مانده در رجب که یکی از سه ماه بزرگ عبادت و بندگی خداست را غنیمت بدانیم و اگر تاکنون موفق به درک این فضایل سرشار نشده ایم با انجام اعمال این روزها قطره ای از دریای رحمت الهی را دریافت کنیم. انشاءالله.

پانوشتها:
۱. عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۷۱.
۲. عیون اخبار الرضا علیه السلام: ۲۲۶/۱، روضه الواعظین: ۳۹۶.
۳. وسائل الشیعه: ۳۵۵/۷.
۴. إقبال الأعمال: ۱۸۸.
۵. إقبال الأعمال: ۱۸۹.
۶. إقبال الأعمال: ۱۹۰.
۷. إقبال الأعمال: ۱۸۸ – ۱۹۰.

 

 

نظر دهيد