کلیپ / فضیلت لعن نسبت به صلوات از زبان آیت الله بهجت (ره)

کلیپ / فضیلت لعن نسبت به صلوات از زبان آیت الله بهجت (ره)

کلیپ / فضیلت لعن نسبت به صلوات از زبان آیت الله بهجت (ره)

دانلود کنید

 

می فرماید: (لعن تخلیه است و صلوات تهیه

اول جارو کن خانه را پس میهمان طلب)

دقت کنید که این حرف در ذکر بزرگ لا اله الّا الله هم آمده

اول نفی اله رو میکنیم بعد اثبات الله(جلّ جلاله)

 

نظر دهيد