حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مقصود’

مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟

مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟ روایات بسیارى عمدتا در مصادر حدیثى اهل سنّت درباره خروج دجال در اخر الزمان وقبل از برپایى حکومت امام مهدى علیه السلام وارد شده است. بخارى به سندش... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

مقصود از نداى اسمانى در علایم ظهور چیست؟

مقصود از نداى اسمانى در علایم ظهور چیست؟ در این مورد سه دسته روایت وجود دارد: ۱ – روایاتى که دلالت بر وجود ندا به صورت اجمال دارد، واینکه این ندا از علایم حتمى ظهور حضرت مهدى علیه السلام است.(۱۷)... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                 

مقصود از صیحه وفزع اسمانى در علایم ظهور چیست؟

مقصود از صیحه وفزع اسمانى در علایم ظهور چیست؟ این دو علامت در روایات به عنوان علایم ظهور حضرت مهدى علیه السلام معرفى شده است. از امام باقر علیه السلام در حدیثى نقل شده: (وانّ من علائم خروجه… صیحه من... (ادامه مطلب)

تگ ها :                                         

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟ (مسیحیّت صهیونیستى) جریانى است سیاسى، اقتصادى، فرهنگى ونظامى که امروزه با تمام قدرت وبا تکیه بر پیشگویى هاى اخر الزمان بر اریکه قدرت (در امریکا وبرخى کشورهاى غربى) تکیه زده اند. این گروه با ادبیاتى... (ادامه مطلب)

تگ ها :