حدیث کده : اثبات حقانیت مکتب اهل البیت علیه السلام - hadiskadeh.ir

تگ مطالب ‘مکر’

پاسخ به شبهات (پیغمبر بی معجزه)

شبهه : در سوره یونس ایه ۲۰ امده :{مشرکین میگویند چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب و معجزه برای خدا و به فرمان اوست.شما در انتظار باشید من هم با شما در انتظارم. ای... (ادامه مطلب)

تگ ها :