آدابى که موجب نشاط و مسرت مى شوند

آدابى که موجب نشاط و مسرت مى شوند

آدابى که موجب نشاط و مسرت مى شوند
۱ – خواندن سوره ((یس ))
۲ – تراشیدن موى زیر شکم
۳ – اسب سوارى
۴ – کمک به مسلمانان
۵ – هنگام غسل
۶ – ناخن گرفتن
۷ – شستشوى بدن
۸ – مسواک زدن
۹ – شانه زدن به ریش
۱۰ – وضو گرفتن
۱۱ – استعمال بوى خوش
۱۲ – نظر کردن به سبزه و گیاه
۱۳ – پوشیدن کفش زرد رنگ
۱۴ – تراشیدن موى پشت گردن
۱۵ – پوشیدن لباس پاکیزه
۱۶ – شستن سر با سدر
۱۷ – زدودن غصه از دل مؤ من
۱۸ – شستن سر
۱۹ – گفتن لا حول و لا قوه الا بالله
۲۰ – استغفار نمودن
۲۱ – بسیار گفتن ((یا رؤ وف یا رحیم ))
۲۲ – زیارت امام حسین (علیه السلام )
۲۳ – خوردن انگبین
۲۴ – خوردن گوشت
۲۵ – خوردن زیتون
۲۶ – خوردن به
۲۷ – خوردن انگور سیاه
۲۸ – خوردن میوه جات در اوایل فصلشان
۲۹ – شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن سر یا ریش (۱)

پی نوشت :

۱-مشکل گشاى معنوى ، ص ۲۱۵.

نظر دهيد