آدابى که موجب وسعت رزق مى شوند

آدابى که موجب وسعت رزق مى شوند

آدابى که موجب وسعت رزق مى شوند

۱ – صدقه دادن
۲ – شستن دست پیش از غذا
۳ – شستن ظرف خوراک و غذا
۴ – خوش خلقى
۵ – خوشرفتارى با همسایه
۶ – احسان کردن زیاد به والدین
۷ – خوبى نیت
۸ – جاروب کردن خانه
۹ – شستن سر با خطمى
۱۰ – شانه کردن مو
۱۱ – جارو کردن درب خانه
۱۲ – گذاشتن سرکه در خانه
۱۳ – گرامى داشتن ناتوان ها
۱۴ – میانه روى در اقتصاد
۱۵ – خلال کردن
۱۶ – انگشتر عقیق در دست کردن
۱۷ – انگشتر یاقوت در دست کردن
۱۸ – انگشتر فیروزه در دست کردن
۱۹ – استغفار کردن
۲۰ – خواندن آیه الکرسى
۲۱ – خواندن سوره ((یس ))
۲۲ – خواندن زیارت عاشورا
۲۳ – قرائت سوره ((واقعه )) در هر شب
۲۴ – توکل بر خدا
۲۵ – خوردن کاسنى
۲۶ – صبح زود به دنبال کسب رفتن
۲۷ – مداومت در وضو و طهارت
۲۸ – عفت کلام
۲۹ – میهمانى دادن
۳۰ – وضو گرفتن قبل از غذا
۳۱ – کم حرفى
۳۲ – دعاى دیگران بر سر سفره
۳۳ – اقامه نماز با حالت خشوع
۳۴ – خط زیبا
۳۵ – دعا بر پدر و مادر
۳۶ – حضور در مسجد، قبل از اذان
۳۷ – حرف نزدن در توالت
۳۸ – حرف حق زدن
۳۹ – گرفتن ناخن و شارب هر جمعه
۴۰ – خواندن نماز شب
۴۱ – جواب دادن اذان گو (هر چه او مى گوید، تکرار کند. ممکن است مراد، نماز اول وقت باشد. چون اذان گو مردم را به نماز دعوت مى کند و اجابت او رفتن به نماز است .)
۴۲ – گفتن سى بار سبحان اللّه و بحمده و سبحان اللّه العظیم و بحمده
۴۳ – گفتن صد مرتبه لا اله الا اللّه الملک الحق المبین هر روز
۴۴ – سلام کردن و ((قل هو اللّه )) خواندن ، بعد از داخل شدن به منزل
۴۵ – گفتن لاحول و لا قوه الا بالله
۴۶ – انجام مستحبات نماز صبح و نماز وتر در نماز شب
۴۷ – خواندن سوره ((تبارک الذى )) هر روز صبح
۴۸ – جمع بین دو نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر
۴۹ – دعا کردن برادر مؤ من ، مؤ منى را در خلوت
۵۰ – خواندن سوره ((صافات )) در روزهاى جمعه
۵۱ – تعقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر
۵۲ – خوردن ریزه هاى طعام از کنار سفره
۵۳ – روشن کردن چراغ ، قبل از غروب
۵۴ – مداومت بر قرائت سوره ((قدر))

پی نوشت :

مشکل گشاى معنوى ، ص ۲۱۴، ۲۲۲ و ۲۴۳- داروخانه معنوى ، ص ۱۹۴-

نظر دهيد