آوردن فاطمه قرص نانى براى پيغمبر وقصه زن بدويه با پيغمبر

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر

آوردن فاطمه قرص نانى براى پیغمبر وقصه زن بدویه با پیغمبر

در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام فرماید که: با پیغمبر صلى الله علیه واله وسلم گاهى که به حفر خندق مشغول بودیم. اذ جاءت فاطمه ومعها کسیره من خبز، فدفعتها الى النبى صلى الله علیه واله وسلم فقال النبى صلى الله علیه وآله وسلم: ما هذا الکسیره: فقالت: خبزته قرصا للحسن والحسین علیه السلام جئتک منه بهذه الکسیره، فقال النبى صلى الله علیه وآله وسلم: یا فاطمه انه اول طعام دخل جف الیک منذ ثلاث: یعنى: فاطمه وارد شد وپاره ى نانى همراه داشت، پس تسلیم پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم نمود، پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: این پاره ى نان از کجاست: فاطمه عرض کرد که: قرص نانى براى حسنین طبخ نمودم؛ وپاره اى از آن خدمت شما آوردم؛ پس پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: فاطمه؛ این اول طعامیست که پس از سه روز داخل شکم من مى شود.

واز حضرت صادق علیه السلام رسیده است که: زن بدویه خدمت پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم رسید، دید آن حضرت روى خاک نشسته وغذا میل مى کند، گفت: یا رسول الله صلى الله علیه واله وسلم غذا خوردن شما مثل عبد، ونشستن شما هم مثل عبد است، فرمود: کدام بنده اعبد از من است، آن زن گفت: لقمه اى از طعام خود به من مرحمت فرما، حضرت لقمه اى به او داد، گفت نمى خواهم مگر همان لقمه ى را که در دهن شماست، حضرت لقمه را از دهن بیرون آورد وبه او داد، آن زن آن را گرفت وخورد، حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که: تا آخر عمر دیگر هیچ دردى به آن زن عارض نشد.

واز ابن عباس نقل شده که: پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم روى زمین نشست، وروى زمین غذا میل مى فرمود، وگوسفند را خود مى بست، ودعوت غلامان را اجابت مى فرمود وانس بن مالک گوید که: پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم به اطفال گذشت، پس سلام کرده با ایشان مشغول غذا خوردن گردید.

ونظیر این اخبار زیاده از حد تواتر در حالات این خانواده نقل شده است.

اصل وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتم.

ترجمه وعالم بودى که ایشان وفا به آن عهد مى نمایند، پس لا جرم ایشان را براى هدایت مقبول داشتى، ومقرب خود نمودى.

 

منبع:

وظائف الشیعه شرح دعاى ندبه

نویسنده: عباسعلى ادیب

نظر دهيد