اتش زدن درب خانه حضرت زهرا توسط عمر در کتب سنی

اتش زدن درب خانه حضرت زهرا توسط عمر در کتب سنی

ابن عبدربه آندلسی در کتاب خود : ” العقد الفرید ” ج ۲ ص ۲۰۵ ( مکتبه الازهریه ) و ج ۲ ص ۷۳ ( نسخه مکتبه الشامله ) می گوید :

الذین تخلفوا عن بیعه أبی بکر – فی والعباس والزبیر وسعد بن عُباده. فأما علیّ والعباس والزبیر،

فقعدوا فی بیت فاطمه حتى بَعث إلیهم أبو بکر عمرَ ابن الخطاب لیُخرِجهم من بیت فاطمه،

وقال له: إِن أبوا فقاتِلْهم.

فأقبل بقَبس من نار على أن یُضرم علیهم الدار، فلقیته فاطمهُ،

فقالت: یا بن الخطاب، أجئت لتُحرق دارنا؟

قال:نعم، أو تدخلوا فیما دخلتْ فیه الأمه

یعنی :

کسانی که از بیعت کردن با ابی بکر تخلف ورزیده بودند ، عباس و زبیر و سعد بن عباده ..

علی ( علیه السلام ) و عباس و زبیر در خانه فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) نشسته بودند . تا اینکه ابی بکر ، عمر را برای خارج کردن آنها فرستاد و گفت : اگر قبول نکردند با آنان جنگ کن !

پس عمر با قبسی از آتش ، به قصد آتش زدن خانه ، به سمت آنان روانه شد .

پس با فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) روبرو شد . فاطمه ( سلام الله علیها ) فرمود :ای عمر ! آمدی که خانه ما را آتش بزنی ؟؟

عمر گفت : بله ! مگر اینکه داخل شوید بر آنچه امت بر آن داخل شده ( قبول بیعت ) .

نظر دهيد