احکام: تیمم

احکام: تیمم

احکام: تیمم

در چه مواردی باید تیمم کنیم؟
۱- وقت تنگ باشد.
۲- دسترسی به آب نباشد.
۳- آب برای انسان ضرر داشته باشد.
۴- بدن یا لباس او نجس بوده و آب بیش از تطهیر آن نیست و لباس دیگری ندارد.
۵- اگر آب را به مصرف وضو و غسل برساند افراد مرتبط با او از تشنگی هلاک یا بیمار می شوند و یا به سختی می افتند.
آیا لازم است محل تیمم گرد و غبار هم داشته باشد؟
امام، بهجت، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: خیر؛ ولی مستحب است گردی هم داشته باشد.
تبریزی، سیستانی و وحید: تا آنجا که امکان دارد، بنابر احتیاط واجب باید گردی هم داشته باشد.
مکارم: تا آنجا که امکان دارد، باید گردی هم داشته باشد(۱)

پس از برطرف شدن عذر، آیا نمازهایی را که با تیمم خوانده ایم، باید دوباره قضا کنیم؟
امام، بهجت، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری، تبریزی، سیستانی، وحید، مکارم: خیر، قضا لازم نیست.(۲)

آیا کسی که برای جنابت، تیمم بدل از غسل کرده است، می تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟
امام، بهجت، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری، تبریزی، سیستانی، وحید، مکارم: آری، تا هنگامی که تیمم و عذرش باقی است، می تواند با همان تیمم نمازهای بعدی را بخواند.(۳)

آیا کسی که وظیفه اش غسل بوده و تیمم کرده، می تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟
امام و نوری: اگر به جهت ضرر داشتن آب و ماننند آن تیمم کرده – در صورتی که تیمم و عذرش باقی است- می تواند کارهای یاد شده را انجام دهد. اما اگر به جهت تنگی وقت، به جای غسل تیمم کرده است بنابر احتیاط واجب نمی تواند
بهجت، تبریزی، سیستانی، خامنه ای، صافی، فاضل و وحید: اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن تیمم کرده – در صورتی که تیمم و عذرش باقی است- می تواند کارهای یاد شده را انجام دهد. اما اگر به جهت تنگی وقت، به جای غسل تیمم کرده است نمی تواند
مکارم: اگر تیمم و عذرش باقی است، می تواند کارهای یاد شده را انجام دهد.( ۴)

مبطلات تیمم بدل از وضو چیست؟
آیات عظام خامنه­ ای، مکارم، فاضل، نوری، سیستانی، وحید،بهجت، صافی: مبطلات تیمم بدل از وضو دقیقاً همانند مبطلات وضو است.( ۵)

پی نوشت:
۱٫ توضیح المسائل مراجع، م۶۹۸؛ نوری، توضیح المسائل، م۶۹۹؛ دفتر: خامنه­ای؛ توضیح المسائل مراجع، م۶۹۸؛ وحید، توضیح المسائل، م۷۰۵؛ مکارم، توضیح المسائل مراجع، م۶۹۸٫
۲٫ توضیح المسائل مراجع، م۷۲۷؛ نوری، توضیح المسائل، م۷۲۸؛ وحید، توضیح المسائل، م۷۳۴؛ دفتر: خامنه­ای.
۳٫ توضیح المسائل مراجع، م۷۲۶؛ نوری، توضیح المسائل، م۷۲۶؛ وحید، توضیح المسائل، م۷۳۳؛ خامنه­ای، اجوبه الاستفتاءات، س۲۰۲ و ۲۰۴٫
۴٫ امام، توضیح المسائل مراجع، م۷۲۶؛ نوری، توضیح المسائل، م۷۲۷؛ توضیح المسائل مراجع، م۷۲۶؛ وحید، توضیح المسائل، م۷۳۳؛ خامنه­ای، اجوبه الاستفتاءات، س۲۰۲؛ مکارم، توضیح المسائل مراجع، م۷۲۶٫
۵٫ مبطلات وضو شامل موارد زیر است:

بهجت: هفت چیز وضو را باطل مى کند:
بول (ادرار)، غائط (مدفوع)، باد معده و روده که از مخرج غائط خارج مى شود، خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، چیزى که عقل را از بین مى برد (دیوانگى، مستى، بیهوشى)، استحاضه، جنابت و بنابر احتیاط مس میت.

وحید: هفت چیز وضوء را باطل می نماید، بول، غائط، باد روده، خواب، چیزهایی که عقل را از بین می برد، استحاضه، جنابت و برای بعضی از اینها تفصیلاتی است که در رساله توضیح المسائل (مسأله/۳۲۹) ذکر شده است.

صافی: بول، غائط، باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود، خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود اما اگر چشم نبیند ولی گوش بشنود، وضو باطل نمی‎شود، چیزهایی که عقل را از بین می‎برد مانند: دیوانگی و مستی و بیهوشی، استحاضه زنان (رجوع شود به رساله)، کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت و حیض و نفاس، و حکم مس میت( رجوع شود به رساله).

سیستانی: بول ، و در حکم بول است ظاهراً بلل مشتبهى که از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج مى‏شود، غائط، باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود، خوابى که بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود ، ولى اگر چشم نبیند وگوش بشنود وضو باطل نمى‏شود، چیزهائى که عقل را از بین مى‏برد ، مانند دیوانگى و مستى و بیهوشى، استحاضه زنان( رجوع شود به رساله)، جنابت ، بلکه بنابر احتیاط مستحب هر کارى که براى آن باید غسل کرد.

مکارم: مسأله ۳۴۴ـ هشت چیز وضورا باطل می کند:
۱ـ خارج شدن بول. ۲ـ غائط. ۳ـ بادی که از مخرج غائط خارج شود. ۴ـ خوابی که بر عقل غلبه کند و به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود. ۵ـ کلّیّه اموری که عقل را از بین می برد مانند مستی، بیهوشی و دیوانگی (بنابر احتیاط واجب). ۶ـ استحاضه زنان که شرح آن در جای خود می آید. ۷ـ کاری که برای آن باید غسل کرد، مانند جنابت. ۸ـ مسّ میّت انسان.

منبع: مستور

۱ نظر

  1. احمد گفت:

    ممنون از اینکه احکام رو با توجه به مراجع تقلید مشخص کردید. برای سلامتی آقا امام زمان (عج) صلوات   

نظر دهيد