احکام : جوراب نازک

احکام : جوراب نازک

احکام : جوراب نازک

چند شب پیش بود که هوس کردم بروم مسجد، برای همین به دوستم هم زنگ زدم و با هم رفتیم.
قبل از شروع نماز مشغول حرف زدن بودیم، که خانم جوانی سر صحبت را با ما باز کرد و سر بسته به دوستم فهماند که جورابی که پوشیده خیلی نازک است و پوشیدن جوراب نازک از نظر شرعی اشکال دارد.

ما هم که منظور آن خانم را فهمیده و حسابی تعجب کرده بودیم، نگاهی به هم انداختیم و گفتیم این هم از آن گیرهاست ها!

اما راستش من که دیدم خانم جوان، با این اطمینان صحبت می­کند،شک کردم که نکند حرفش درست باشد.

خلاصه اینکه تصمیم گرفتیم بعد از نماز نامه ای به روحانی مسجد بنویسیم و از ایشان بخواهیم که فردا شب پوشاندن زیر چانه و کف و روی پا و پوشیدن جوراب نازک در مقابل نامحرم را مطرح و نظر مراجع را در این باره بیان کند.

فردا شب بین دو نماز بود که روحانی شروع به توضیح مسئله کرد و گفت:

ظاهراً خانم­ها خواسته بودند که امشب در مورد پوشاندن زیر چانه و کف و روی پا و پوشیدن جوراب نازک در مقابل نامحرم صحبت شود.

در این مورد نظر:

همه مراجع(به جز مکارم و تبریزی): پوشاندن موارد بالا واجب است و خانم­ها نباید جوراب نازک بپوشند.(۱)

مکارم: پوشاندن زیر چانه واجب است و بنا بر احتیاط واجب باید روی پا پوشانده شود و پوشیدن جوراب نازک جایز نیست.(۲)

تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است و پوشاندن کف و روی پا تا مچ بنا بر احتیاط، واجب است.

نکته: منظور از احتیاط واجب در جملات فوق این است که مکلف باید این کار را انجام دهد اما در این مسئله می­تواند به نظر یکی دیگر از مراجع عمل کند یعنی در اصطلاح به نظر سایر مراجع عدول کند. و منظور از جایز نیست این است که به هر حال مکلف نمی­تواند این عمل را انجام دهد، اما از نظر مرجع دلیل این حکم صراحتا به حرمت آن اشاره نکرده است ولی این ربطی به عمل مکلف ندارد و او نباید این عمل را انجام دهد.

پی نوشت :
سیستانی،sistsni.org؛ فاضل،جامع المسائل،ج۱،س ۱۷۰۶؛ صافی،جامع الاحکام،ج۲،س۱۶۹۶؛ خامنه­ای،اجوبه الاستفتائات،س۴۳۸؛ دفتر: امام و بهجت و نوری و وحید.
مکارم:دفتر
تبریزی، صراه النجاه،ج۵،س ۱۲۷۵ و استفتاءات،س۱۶۱۴

منبع : مستور

نظر دهيد