استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

آداب و زمان استخاره با قرآن

برای استخاره با قرانی صحیح و اصولی باید ادابی را رعایت نمود و استخاره را در هر روز باید در ساعت خاص خودش انجام داد ؛ بهتر است با لباس پاکیزه و وضو باشد ، قبل از استخاره ۳ بار سوره اخلاص ( قل هوالله احد ) خوانده شود و سپس ۳ مرتبه صلوات بر حضرت محمد (ص) بفرستد ، آنگاه نیت کند و رو به قبله قرآن را به نیت استخاره بگشاید …

روز و ساعت استخاره به روایت امام صادق (ع)

شنبه : از طلوع خورشید تا عصر

یکشنبه : از صبح تا ظهر ، سپس از عصر تا مغرب

دوشنبه : از سپیده دم تا طلوع خورشید ، سپس از ظهر تا مغرب

سه شنبه : از صبح تا ظهر ، سپس از عصر تا تاریکی شب

چهارشنبه : از سپیده دم تا تاریکی شب

پنج شنبه : از سپیده دم تا تاریکی شب

جمعه : از سپیده دم تا تاریکی شب
 

روش استخاره

با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ، صفحه ای از کتاب خدا را باز کن.

از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو و بعد از آن ، از ابتدای صفحه ، هفت سطر بشمر و پایین بیا و بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه « ان » را پیدا کن .

بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو.

ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با « ان » شروع شده، معنی فال توست ؛ آن را با فال پایین معنی کن ؛ موفق باشی و فالت نیک انشاءالله … !

حرف الف : خیر و نیکی برای صاحب فال ، صواب در کارها و سرانجام نیک .

حرف ب : نعمت های فراوان ، پیروزی ، گشایش در کارها و اموری که بسته شده بود .

حرف ت : از کارهایی بدیکه انجام داده یا میدهی باید توبه کنی و راه راست را در پیش بگیری .

حرف ث : هم در دنیا و هم در آخرت زندگی سعادتمندی خواهی داشت .

حرف ج : باید برای رسیدن به خواسته هایت تلاش کنی .

حرف ح : با دوستان و آشنایان خودت نیکی داشته باش تا خداوند نظر رحمتش را به سوی تو بکند .

حرف خ : از انجام کاری میترسی به خدا پناه ببر و از او هدایت بخواه .

حرف د : به زودی در کاری موفق میشوی یا به مقامی میرسی ، خدا را شکر کن و مغرور نشو .

حرف ذ : از انجام کارهایی که موجب سرافکندگی ات خواهد شد به شدت دوری کن .

حرف ر : بزودی خبر خوشی به تو میرسد یا اتفاق خوبی برایت رخ میدهد ، خدا را شاکر باش .

حرف ز : بزودی مال فراوان و بدون زحمتی خواهی یافت ؛ سعی کن در کارهای خیر قدم برداری .

حرف س : تو انسان خوشبختی هستی زیرا شانسی بزرگ بزودی در خانه ات را میزند .

حرف ش : دشمنان فراوان احاطه ات کرده اند ، به خدا پناه ببر .

حرف ص : برای انجام کاری بسیار عجله داری اما برای سرانجام نیک باید صبر و تحمل داشت .

حرف ض : بزودی مشکلی برایت رخ میدهد ، صدقه بده تا مشکلت مرتفع شود .

حرف ط : بخاطر قلب مهربان و نیت خوب و ایمانی که داری خداوند نظر رحمت به تو می اندازد .

حرف ظ : پیروزی بزرگی در پیش داری ، پیشاپیش مبارک باشد .

حرف ع : برای موفقیت در کارهای خودت همیشه به دیگران به ویژه زیر دستانت مهربانی کن .

حرف غ : ممکن است بزودی خطری تو را تهدید نماید برای رفع ان حتما" صدقه بده .

حرف ف : به زودی خبر خوشی به تو میرسد که تو را بسیار شادمان میسازد ، شکر خدا را بگذار .

حرف ق : به خاطر اعمال نیک و خوش قولی بزودی دارای محبوبیت خاصی میشوی .

حرف ک : خطری تو را تهدید میکند ، برای رفع ان صدقه بده و احتیاط کن .

حرف ل : بزودی حاجت و آرزویی که در دل داری براورده میشود و تو بسیار خوشحال میشوی .

حرف م : مراقب باش کاری نکنی که مورد سرزنش و تمسخر دیگران قرار بگیری .

حرف ن : نیتی که کرده ای خوب است با توکل به خدا ان را انجام بده .

حرف و : بزودی نعمت سرشاری نصیب تو خواهد شد که حتی تصورش را هم نمی کردی .

حرف ه : کاری را که میخواهی انجام دهی بسیار خوب و مورد پسند خداست .

حرف ی : بزودی از سفر کرده یا غایب خود اخبار خوبی خواهی شنید .

نظر دهيد