اصحاب ائمه علیهم السلام

اصحاب ائمه علیهم السلام

اصحاب ائمه علیهم السلام

اصحاب و یاران حضرت رسول، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله

 • امام علی علیه السلام
 • سلمان فارسی
 • ابوذر غفاری
 • مقداد
 • بلال
 • جابربن عبداللّه انصارى
 • ابو ایوب انصاری
 • خالد بن سعید
 • زید بن حارثه
 • سَعْد بن عُباده
 • ابودُجانه
 • ابن مسعود
 • عمار یاسر
 • قیس بن عاصم
 • مالک بن نُوَیْره
 • حُذیفه

اصحاب و یاران امام علی علیه السلام

 • هاشم بن عتبه مِرْقال
 • محمّد بن ابى حذیفه
 • کمیل
 • عبداللّه بن ابى طلحه
 • عبداللّه بن جعفر طیّار
 • عبداللّه بن عبّاس
 • عبداللّه بن خبّاب
 • عبداللّه بن بُدیل
 • سهل بن حُنَیف
 • سلیمان بن صُرد
 • زید بن صوحان
 • حارث همدانی
 • اویس قرنى
 • ابوالاسود دُئلى
 • قنبر
 • رُشَیْد هَجَرى
 • صعصعه بن صوحان
 • عمار یاسر
 • مالک اشتر
 • محمد بن ابی‌ بکر
 • میثم تمار
 • ابو ایوب انصاری
 • ابوذر غفاری
 • حجر بن عدی
 • سلمان فارسی
 • عقیل
 • عمروبن حَمِق
 • عَدىّ بن حاتم طائى

اصحاب و یاران امام حسن علیه السلام

 • اَصْبَغبن نُباته
 • ابراهیم بن مالک اشتر

اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام

 • اسامی شهدا و یاران امام حسین علیه السلام

اصحاب و یاران علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام

 • ابو خالد کابلی
 • ابو حمزه ثمالى‏
 • سعید بن مسیب
 • ابان بن تغلب
 • قاسم بن محمد

اصحاب و یاران امام باقر علیه السلام

 • ابوسعید ابان بن تعلب بن رباح جریری
 • محمد ابن مسلم ثقفی کوفی
 • عبدالملک ‏بن اَعیَن
 • کمیت اسدى

اصحاب و یاران امام صادق علیه السلام

 • معلى بن خنیس بزّاز کوفى
 • معاذ بن کثیر الکسائى الکوفى
 • محمّد بن مسلم بن رباح
 • محمّد بن على بن نعمان کوفى
 • لیث بن البخترى
 • فیض بن المختار کوفى
 • هشام بن محمّد السّائب الکلى ابوالمنذر
 • فضیل بن یسار البصرى
 • عمران بن عبداللّه بن سعد اشعرى
 • عبداللّه بن ابى یعفور
 • صفوان بن مهران
 • حمران بن اعین شیبانى
 • حریز بن عبداللّه سجستانى
 • برید بن معاویه المعجلى ،ابوالقاسم
 • اسحاق بن عمّار صیرفى
 • ابان بن تغلب
 • محمد بن ابی‌عمیر
 • حمّاد بن عیسی
 • هشام بن‏حکم
 • بهلول
 • مفضل بن عمر جعفی
 • زراره بن اعین شیبانى‏
 • یونس بن ظبیان کوفى‏

اصحاب و یاران امام کاظم علیه السلام

 • عبداللّه بن یحیى الکاهلى الکوفى
 • ابومحمّد عبداللّه بن المُغِیْره بَجَلىّ کوفى
 • عبداللّه بن جندب بجلى کوفى
 • ابوعبداللّه عبدالرحمن بن الحجاج البَجَلىِّ الکُوفى
 • یونس بن یعقوب البجلى الدّهنى
 • یونس بن عبدالرحمن مولى
 • مفضل بن عمر جعفی
 • حماد بن عیسى کوفى بصرى
 • حسن بن محبوب السراد
 • صفوان بن یحیى
 • یونس بن عبدالرحمن
 • هشام بن‏حکم
 • على بن یقطین
 • محمد بن اسماعیل بن بزیع

اصحاب و یاران امام رضا علیه السلام

 • نصر بن قابوس
 • محمّد بن اسماعیل بن بزیع
 • حسن بن محبوب السراد
 • یونس بن عبدالرحمن
 • فضل بن شاذان
 • اباصلت هروی
 • محمد بن اسماعیل بن بزیع
 • صفوان بن یحیی
 • حسن بن علی بن فضّال
 • زکریا بن آدم
 • دعبل خزاعی
 • حسن بن علی وشاء

اصحاب و یاران امام جواد علیه السلام

 • احمد بن محمد بن عیسی اشعری
 • الحسین بن سعید الاهوازی
 • ابوتمام شاعر
 • محمّد بن سنان
 • فضل بن شاذان
 • احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی کوفی
 • علی بن مهزیار اهوازی
 • محمد بن ابی‌عمیر

اصحاب و یاران امام هادی علیه السلام

 • الحسین بن سعید الاهوازی
 • خیران خادم
 • حضرت عبدالعظیم حسنی
 • ابوهاشم جعفری
 • على بن جعفر همیناوى
 • ابن سکیت اهوازى

اصحاب و یاران امام حسن عسکری علیه السلام

 • ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی
 • احمد بن محمد بن مطهر
 • احمد ابن اسحاق
 • محمد بن صالح همدانی دهقان

اصحاب و یاران امام زمان علیه السلام

 • ابوعمرو عثمان بن سعید عمروی
 • ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عَمرى
 • ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى
 • ابو الحسن على بن محمد سَمَرى

نظر دهيد