الغدير(داوري پيرامون سند حديث غدير)

الغدیر(داوری پیرامون سند حدیث غدیر)

((داوری پیرامون سند حدیث غدیر))

گروهی از مردان بزرگ علم به تواتر حدیث اقرار کرده و منکر ان را سرزنش کرده اندو قبلا ما به ۱۱۰ نفر از اصحاب که حدیث را نقل کرده اند اشاره کردیم و هرگز از پیامبر حدیثی نخواهید یافت که به این حد از تواتر ویقین و ثبوت رسیده باشد.

شمس الدین جوری در خصوص اثبات تواتر این حدیث رساله ای نوشته و منکر ان را جاهل خوانده است ولی در لابلای تعصبات و از پس کینه ها انسانهای پستی وجود دارند که جدایی از مولا علی علیه السلام انها را واداشته که به هر وسیله ای شده با هیاهو و جو سازی این چشمه زلال را تیره کنند. در اینجا کسی هست که یک بار میگوید علمای ما ان را نقل نکرده اند و باردیگر میگویند از روات ثقه نقل نشده پس صحیح نیست و او کسی نیست به جز ابن حزم اندلسی که در اینده به شخصیت او می پردازیم.و باز شخص دیگری میگوید که این حدیث را فقط احمد در مسند خود اورده و در مسند او روایات صحیح و ضعیف هر دو وجود دارد و این در حالی است که خیلی از علماء اهل سنت از جمله سیوطی در کتاب جمع الجوامع می گوید: تمام روایات مسند احمد قبول است .و باز شخص دیگری گفته که حدیث در صحاح نقل نشده غاقل از اینکه ترمذی و ابن ماجه ان را در صحیح های خود نقل کرده اند.

و اینکه بعضی گفته اند بخاری و مسلم حدیث را نقل نکرده اند پس حدیث اشکال دارد می گوئیم که خود بخاری و مسلم اذعان کرده اند که ما تمام احادیث را یا به خاطر طولانی شدن و یا به خاطر نبودن اجماع بر ان نیاورده ایم.از این رو نقل نکردن بخاری و مسلم حدیث غدیر را اگر عیب بر ان دو کتاب نگیریم حداقل خدشه ای بر حدیث وارد نمی کنند.

بر انسان اگاه و با بصیرت پوده نیست که اولین کسی که بر خلاف اجماع این حدیث را رد کرده ابن حزم اندلسی است و بعد از او ابن تیمیه از او تقلید کرده و بعد از او عده ای مانند تفتازانی و قوشجی و سید جرجانی که دوری از حق در نظرشان زیبا جلوه کرده از او تقلید کرده و افتراء و دروغ  افزودند و قاطعانه گفتند ابن داوود و ابوحاتم سجستانی بر حدیث خدشه وارد کرده اند و به دنبال انان ابن حجر پا به عرصه گذاشته و به دنبال او هروی امده و به خصومت با حدیث پرداختند.

حال ایا نباید از اینان پرسید که ایا انکار تواتر حدیث در چهار چوب حقیقت قرار دارد ؟ این در حالی است که ابن حجر حدیثی را به خاطر نقل ۸ نفر از اصحاب متواتر می داند و گاها به خاطر نقل ۴ نفر هم حدیثی را متواتر می خوانند، حال این حدیث شریف با نقل ۱۱۰ نفر حدیث و خبری واحد است و متواتر نیست؟؟؟!!!!

نظر دهيد