الغدیر(راویان حدیث غدیر از اصحاب)

الغدیر(راویان حدیث غدیر از اصحاب)

راویان حدیث شریف غدیر از اصحاب

علامه امینی در الغدیر بعد از جمع اوری اسامی ۱۱۰ تن از بزرگان صحابه که این حدیث را روایت نموده اندمیفرماید حافظان این حدیث به اقنضاء طبیعت حال بیش از  ۱۰۰ هزار نفر بوده اند و ما به اختصار به تعدادی از این راویان اکتفا میکنیم.{اسامی به ترتیب حروف الفبا ذکر شده}

۱-ابوهریره     ۲- اسماء بنت عمیس       ۳- ام سلمه همسر پیامبر         ۴- ام هانی دختر ابوطالب      ۵- جابر بن عبدالله انصاری       ۶- ابوذر غفاری          ۷- امام حسن مجتبی علیه السلام          ۸- سید الشهداء امام حسین علیه السلام            ۹-عایشه           ۱۰- عباس عموی پیامبر             ۱۱- ابو عبد الرحمن بن عمر بن خطاب عدوی           ۱۲-عثمان          ۱۳- حضرت علی علیه السلام             ۱۴-عمر       ۱۵- حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

راویان حدیث شریف غدیر از تابعان

( تابع به کسانی میگویند که پیامبر را درک نکرده اند ولی صحابه را درک کرده اند)

 در اینجا ۵ مورد از ۸۴ مورد که در الغدیر امده را ذکر میکنیم :

۱-ابوالقاسم اصبع ابن نباته تمیمی               ۲- سالم ابن عبدالله ابن عمر ابن خطاب {ذهبی گفته او فقیهی حجت بوده که بین علم و عمل و زهد و شرف جمع کرده}              ۳-عمر ابن عبد العزیز خلیفه اموی            ۴- عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام            ۵-محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام

طبقات راویان از علماء

۱- امام شافعیان ابو عبد الله محمد ابن ادریس شافعی{حدیث غدیر در نهایه ابن کثیر از او نقل شده}

۲-امام حنبلیان ابو عبد الله احمد بن حنبل شیبانی{حدیث را بارها در مسند خود اورده}

۳-بخاری نگارنده صحیح بخاری از صحاح سته

۴-ابو عیسی ترمذی نگارنده سنن ترمذی از صحاح سته

۵-حافظ ابو عبد الرحمن احمدبن شعیب نسائی نگارنده سنن نسائی از صحاح سته

۶-حافظ محمدبن جریر طبری نگارنده تاریخ معروف طبری

۷-ابو عمر احمدبن عبد ربه قرطبی که در کتاب العقد الفرید ج۲ ص۲۷۵ آورده که 🙁علی علیه السلام در ۱۵ سالگی اسلام اورد و اولین کسی است که به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت داد و حضرت رسول صلوات الله علیه در مورد او فرمود:{من کنت مولاه فعلی مولاه،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه})

۸- ابو  اسحاق احمدبن ابراهیم ثعلبی نیشابوری مفسر معروف

۹- ابوالحسن علی بن محمد جلابی معروف به ابن مغازلی

۱۰- محمد بن کثیر برادر ابن کثیر

۱۱-غزالی مشهور به حجه السلام

۱۲- فخر الدین رازی شافعی نگارنده تفسیر کبیر معروف

۱۳-ابن حجر نگارنده کتاب اصابه

۱۴-سیوطی از علماء اهل سنت

والسلام علی عباد الله الصالحین….

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد