الغدیر(سخنی پیرامون سند حدیث غدیر)

الغدیر(سخنی پیرامون سند حدیث غدیر)

با وجود اینکه راویان بسیاری از اسناد این حدیث راویان دو کتاب صحیح مسلم و بخاری هستند جه کسی میتواند صحت این حدیث را انکار کند؟!

مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر ۴۳ نفر از کسانی که قائل بر صحت و تواتر این حدیث هستند را برشمرده که به چندمورد از ان اکتفا می کنیم:

۱-حافظ ابو عیسی ترمذی : در کتاب روایی خود بعد از ذکر حدیث غدیر گفته (( هذا حدیث حسن صحیح )) این روایت حدیثی حسن و صحیح است.

۲- عبد البر قرطبی :در کتاب استیعاب بعد از ذکر حدیث مواخاه {برادری علی علیه السلام و حضرت محمد صل الله علیه واله }و دو حدیث ولایت و غدیر گفته (( هذه کلها آثار ثابته)) یعنی تمام این روایات اثاری ثابت هستند.

۳- مغازلی : در کتاب مناقب بعد از نقل حدیث از استاد خود ابوالقاسم اصفهانی گفته : ابوالقاسم بر این باور است که این روایت حدیث صحیحی از رسول خداست و حدود ۱۰۰ نفر از جمله عشره مبشره ان را روایت کرده اند و ان حدیثی ثابت و فضیلت ویژه علی علیه السلام است و کسی با او در ان شریک نیست.

۴-ابو حامد غزالی :در کتاب سرّ العالمین گفته :همگان بر متن حدیث از خطبه رسول خدا در روز غدیر اتفاق نظر دارند ایشان در بخشی از خطبه فرمودند :من کنت مولاه فعلی مولاه .و عمر خطاب هم در ان روز به حضرت علی تبریک گفت.

۵-ابن ابی الحدید : در شرح نهج البلاغه این حدیث را از روایات همگانی و معروف در فضایل امیر المومنین بر شمرده است.

خدا در قران میفرماید :اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه میکنند زیرا انان تنها از گمان پیروی میکنند و حدس می زنند) انعام ۱۱۶

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد