الغدیر(مناقب اهل بیت در الغدیر)

الغدیر(مناقب اهل بیت در الغدیر)

مناقب اهل بیت علیه السلام

۱- در اخبار صحیحه امده خدا در نماز به درود فرستادن به اهل بیت فرمان داده است

۲-حدیث کسا حدیثی متواتر و صحیح است که بر ان اتفاق نظر وجود دارد

۳-به حکم آیه (قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی) شوری ۲۳  دوستی انها واجب است

۴-در آیه (اهدنا الصراط المستقیم) مراد از صراط  مستقیم صراط  حضرت رسول و آل  او است

۵-پیامبر میفرماید 🙁انما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض) این دو { قران و عترت} تا وقتی کنار حوض کوثر بر من وارد شوند از هم جدا نمیشوند

تعداد زیادی از این مناقب امده که مجال گفتن نیست

تعداد کمی از مناقب حضرت علی علیه السلام

۱-حدیث عشیره که در آیه (وانذر عشیرتک الاقربین …) امده در مورد حضرت است

۲- آیه ( والسابقون السابقون اولئک المقربون) در مورد حضرت علی است

۳- علی مع الحق و الحق معه …

۴-سخن پیامبر که فرمودند : هرگز کسی با علی دشمنی نمیکند مگر اینکه شیطان با پدر او در رحم مادرش شریک شده باشد

۵- خورشید دو مرتبه برای حضرت برگردانده شد

۶- پیامبر دستور دادند ( وسد الابواب الا باب علی) همه درها را الا در خانه علی به مسجد ببندید

۷-حدیث منزلت (انت منی بمنزلت هارون من موسی)

۸-حدیث اشباه از پیامبر که فرمودند : کسی که می خواهد به ادم در علمش ، به نوح در همتش ، به ابراهیم در بردباریش ،و به موسی در قدرتش نگاه کند پس به علی ابن ابی طالب نظر کند

۹-به دنیا امدن حضرت در خانه کعبه

۱۰-سخن پیامبر ( ان مدینه العلم و علی بابها)

تعدادی از مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها

۱-نامیدن حضرت زهرا توسط حضرت رسول به صدیقه

۲-سخن پیامبر که فرمودند 🙁فاطمه بضعه منی) فاطمه پاره تن من است

۳-سخن پیامبر که فرمودند :هر کس فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین کرده و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده

۴-ان حضرت فاطمه نامیده شده چون خداوند او و فرزندانش را از اتش بریده و جدا کرده است

۵-سخن پیامبر که فرمودند : یا علی! همانا زمین مال خداست و به هر کدام از بندگانش بخواهد میدهد و همانا او به من وحی کرد که فاطمه را در برابر یک پنجم زمین که مهریه اوست به ازدواج تو در اوردم پس هر کس در حالی که دشمن شماست بر روی زمین راه برود این راه رفتن بر روی زمین بر او حرام است

 

منبع ک کتاب گزیده الغدیر

 

نظر دهيد