الغدیر (احادیث در مورد ولایت واعمال روز غدیر و شعروشعرای غدیر)

الغدیر (احادیث در مورد ولایت واعمال روز غدیر و شعروشعرای غدیر)

احادیث:علی بن حمید قرشی در کتاب شمس الاخبار نقل کرده که وقتی از پیامبر معنی من کنت مولاه فعلی مولاه را پرسیدند حضرت فرمودند :(الله مولای اولی بی من نفسی لا امر له معه و انا مولی المومنین …) یعنی خدا مولای من است و از من به خودم سزاوارتر است و با وجود او من کاره ای نیستم و من مولای مومنان هستم و از انان نسبت به خودشان سزاوارترم و انان با وجود من کاره ای نیستند و هرکس که من مولای او هستم واز خودش به او سزاوارترمعلی نیز مولای اوست وبر او از خودش سزاوارتر استو با وجود علی او کاره ای نیست.                                                                         برای مابقی احادیث به کتاب گزیده الغدیر مراجعه شود.                                             اعمال روز غدیر: روزه روز غدیر :خطیب بغدادی در کتاب تاریخ خود از ابوهریره نقل می کند که: هرکس روز ۱۸ ذی الحجه روزه بگیرد برای او روزه ۶۰ ماه نوشته می شود و ان روز غدیر خم است که پیامبر دست علی را بالا برد و فرمود :من کنت مولاه فعلی مولاه. و بعد از روزه نمازی از عیاشی نقل شده که در بحار ج۹۵ ص ۲۹۸ امده است.                       شعر و شاعران غدیر : از دیدگاه ما شعر سلف صالح تنها یک سری الفاظ نیست که در غالب نظم ریخته شده باشد بلکه اینها یک سری مباحث بسیار بلند معرفتی برگرفته از کتاب و سنت و اموزه های دینی و اخلاقی است . اهداف شعر مذهبی عبارتند از : 

۱-دلیل اوردن بر مذهب و دعوت به حق         ۲- گسترش فضائل ال الله      ۳- نشر روحیات عترت پاک که به صورت شیوا بین دوست و دشمن دهان به دهان نقل می شود.

هرکس خود اثر شعر را در جانش بیشتر از هر تبلیغی احساس می کند و با این هدف بود که شعر در قرون اولیه از حیث مدح و مرثیه مانند شمشیر بران در دست دوستداران امامان دین و چون تیری نشسته بر جگر دشمنان خدا و نشریه ای دعوت کننده به سوی ولایت ال الله بوده است و ائمه علیهم السلام برای ان ثروت زیادی را هزینه میکردند که از ان جمله پیامبر اکرم صلّ الله علیه واله خود شعر می گفتند و از دیگران هم می خواستند شعر بخوانند و برای ان جایزه و صله عطا می کردند. این دعوت روحانی بعد از پیامبر نزد ائمه معصومین هم رواج داشته تا جایی که شعرا از اقصا نقاط شهر ها با اشعار مذهبی خود به سوی ائمه روان شده و ائمه نیز از انان به خوبی استقبال می کردند.با توجه به این مقولات شعرای اهل بیت مورد کینه مخالفان بودند و اتش دشمنی انان با شعرا شعله ور شده بود و شعرا همیشه در ترس می زیسته اند و بسیاری از انان شکنجه و کشته شده اند.

انشاء الله در متون بعدی به شعرهای غدیر می پردازیم.

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد