الغدیر (ذکر 9 ایه ای که در قران در شان امام علی علیه السلام نازل شده)

الغدیر (ذکر ۹ ایه ای که در قران در شان امام علی علیه السلام نازل شده)

۱- (افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون) سجده ۱۸

ایا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است. طبری در تفسیر خود چنین نقل می کند : میان ولیدبن عقبه و امام علی گوفت گویی درگرفت.ولید گفت زبان من از تو  بازتر و روان تر است و نیزه ام از تو تیزتر و در عقب نشاندن دشمن توانا ترم.علی علیه السلام گفت ساکت شو که تو فرد فاسقی هستی و در این هنگام خداوند این ایه را نازل فرمود. این را ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه خود اورده است.

۲-(هوالذی ایّدک بنصره وبالمومنین) انفال ۶۲

او همان کسی است که تو را با یاری خود و مومنان تقویت کرد….   ابوالقاسم بن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق از ابوهریره نقل می کند که : بر عرش نگاشته شده که هیچ خدایی نیست به جز من یگانه بی شریک.محمد بنده من و فرستاده من است که او را با علی تایید نمودم و ان سخن خداوند است در قران که ایه مذکور را ذکر می کند.

۳- (یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المومنین ) انفال ۶۴

ای پیامبر خداوند و مومنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است. ابونعیم در کتاب فضائل الصحابه به سند خودش نقل کرده که این ایه در مورد علی علیه السلام نازل شده و مراد از المومنین در ایه علی است.

و از همین ایات است : احزاب ۲۳ , مائده ۵۵ , توبه ۱۹ , مریم ۹۶, جاثیه ۲۱ , بیّنه ۷ که تمام این ایات در شان امام علی علیه السلام نازل شده و شیعه و سنی ان را نقل کرده اند.

منبع : کتاب گزیده الغدیر

نظر دهيد