امام حسين‏ (ع) در کتب اهل سنت ( عبادت)

امام حسین‏ (ع) در کتب اهل سنت ( عبادت)

امام حسین‏ (ع) در کتب اهل سنت

عبادت امام حسین‏ (ع)

۱ – ابن عبدربّه روایت کرده که به علی بن الحسین‏علیه السلام گفته شد: چرا اولاد پدرت اندک است؟ حضرت فرمود: تعجّب من آن است که چگونه او بچه‏دار شده است در حالی که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا می‏آورد، پس چگونه می‏توانست که فارغ برای زنان شود؟ [۱] .

۲ – ابن صباغ مالکی روایت کرده: هنگامی که امام حسین‏علیه السلام به نماز می‏ایستاد رنگش زرد می‏شد. به او گفته شد: این چه حالتی است که شما را هنگام نماز عارض می‏شود؟ حضرت می‏فرمود: شما نمی‏دانید که من در مقابل چه کسی می‏خواهم بایستم. [۲] .

۳ – زمخشری روایت کرده که حسین بن علی‏علیه السلام را مشاهده کردند در حالی که مشغول طواف خانه خدا بود. آن گاه به طرف مقام اسماعیل آمد و نماز به جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده، شروع به گریه کرد و عرض نمود: بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به در خانه توست، سائلی به در خانه توست. این جملات را مکرّر تکرار می‏نمود. آن گاه از آن جا بیرون آمد و گذرش به مساکینی افتاد که مشغول خوردن تکه نان‏هایی بودند. حضرت بر آنان سلام کرد و آنان حضرت را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر این‏ها صدقه نبود من با شما تناول می‏کردم.آن گاه فرمود: برخیزید و به سوی منزل من آیید. حضرت آنان را غذا ولباس داد. [۳] .

۴ – از عبداللَّه بن عبید بن عمیر روایت شده که گفت: حسین بن علی‏علیهما السلام بیست و پنج مرتبه حج را پیاده انجام داد در حالی که اسبان نجیبش به همراهش بودند. [۴] .

۵ – ابن عبدالبر می‏گوید: «حسین علیه السلام مردی فاضل و دین دار بود. نماز و روزه و حج بسیار انجام می‏داد». [۵] .

۶ – طبری به سندش از ضحاک بن عبداللَّه مشرقی نقل کرده که گفت: «چون شب – در کربلا – بر حسین‏علیه السلام و اصحابش رسید تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرّع به سر بردند…». [۶] .

منبع :

[۱] عقدالفرید , ج۲ , ص۲۲۰

[۲] الفصول المهمه , ص۱۸۳

[۳] ربیع الابرار , ص۲۱۰

[۴] صفه الصفوه , ج۱ ,ص۳۲۱ ; اسد الغابه ,ج۳ ,ص۲۰ ,ط مصر

[۵] الاستیعاب , ج۱ , ص۳۹۳

[۶] تاریخ طبری , ج۵ , ص۴۲۱

۱ – ابن عبدربّه روایت کرده که به علی بن الحسین‏علیه السلام گفته شد: چرا اولاد پدرت اندک است؟ حضرت فرمود: تعجّب من آن است که چگونه او بچه‏دار شده است در حالی که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا می‏آورد، پس چگونه می‏توانست که فارغ برای زنان شود؟ [۱] .

۲ – ابن صباغ مالکی روایت کرده: هنگامی که امام حسین‏علیه السلام به نماز می‏ایستاد رنگش زرد می‏شد. به او گفته شد: این چه حالتی است که شما را هنگام نماز عارض می‏شود؟ حضرت می‏فرمود: شما نمی‏دانید که من در مقابل چه کسی می‏خواهم بایستم. [۲] .

۳ – زمخشری روایت کرده که حسین بن علی‏علیه السلام را مشاهده کردند در حالی که مشغول طواف خانه خدا بود. آن گاه به طرف مقام اسماعیل آمد و نماز به جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده، شروع به گریه کرد و عرض نمود: بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به در خانه توست، سائلی به در خانه توست. این جملات را مکرّر تکرار می‏نمود. آن گاه از آن جا بیرون آمد و گذرش به مساکینی افتاد که مشغول خوردن تکه نان‏هایی بودند. حضرت بر آنان سلام کرد و آنان حضرت را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر این‏ها صدقه نبود من با شما تناول می‏کردم.آن گاه فرمود: برخیزید و به سوی منزل من آیید. حضرت آنان را غذا ولباس داد. [۳] .

۴ – از عبداللَّه بن عبید بن عمیر روایت شده که گفت: حسین بن علی‏علیهما السلام بیست و پنج مرتبه حج را پیاده انجام داد در حالی که اسبان نجیبش به همراهش بودند. [۴] .

۵ – ابن عبدالبر می‏گوید: «حسین علیه السلام مردی فاضل و دین دار بود. نماز و روزه و حج بسیار انجام می‏داد». [۵] .

۶ – طبری به سندش از ضحاک بن عبداللَّه مشرقی نقل کرده که گفت: «چون شب – در کربلا – بر حسین‏علیه السلام و اصحابش رسید تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرّع به سر بردند…». [۶] .

منبع :

[۱] عقدالفرید , ج۲ , ص۲۲۰

[۲] الفصول المهمه , ص۱۸۳

[۳] ربیع الابرار , ص۲۱۰

[۴] صفه الصفوه , ج۱ ,ص۳۲۱ ; اسد الغابه ,ج۳ ,ص۲۰ ,ط مصر

[۵] الاستیعاب , ج۱ , ص۳۹۳

[۶] تاریخ طبری , ج۵ , ص۴۲۱

نظر دهيد